keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Miami (2017)

Opiskelija määrittelee ja asettaa itselleen tavoitteet opintojakson aluksi. Valituista elokuvista ja tehtävistä riippumatta hän oppii syventämään elokuvien katselukokemustaan, erittelemään elokuvia ja ymmärtämään elokuvan yhteiskunnallista ja taiteellista merkitystä. Opiskelija hyödyntää eri oppiaineiden ja elämän osa-alueilta saamiaan tietoja. Hän harjaantuu arvioimaan työskentelyään ja tavoitteittensa saavuttamista.

Opintojakso tukee monilukutaitoa ja harjaannuttaa laajojen audiovisuaalisten aineistojen käsittelyyn. Se voi myös vahvistaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä kulttuurien tuntemusta. Opintojakso tukee laajaa tekstikäsitystä ja tarjoaa vaihtelevan ja elämyksellisen oppimisympäristön. Opintojakso ohjaa itsenäiseen, aktiiviseen ja kriittiseen tiedonkäsittelyyn. Opintojaksoon voi yhdistää muitakin oppiaineita, jos elokuvat ja tehtävät valitaan temaattisesti. Koulukinon verkkosivuilla on valmiita teemapaketteja ja aihetunnisteita, joiden avulla laaja-alaista osaamista ja oppiaineintegraatiota tukevan opintojakson voi koota.

Opinttojakso on osa kieli-, kulttuuri-, tapa- ja mediakasvatusta. Teemavalintojen mukaan se voi olla myös osa kansalais- ja demokratiakasvatusta ja vahvistaa empatian, identiteetin ja maailmankuvan kehittymistä sekä auttaa laajentamaan mielikuvitusta ja eläytymiskykyä. Opintojakso kannustaa eettiseen ja esteettiseen pohdintaan ja kulttuuriperintöön tutustumiseen. Opintojaksolla avautuu mahdollisuus nauttia kielestä ja kulttuurista sekä oppia arvostamaan kulttuurin monimuotoisuutta. Opintojakso haastaa pohtimaan elokuvaa näkyvänä kulttuurimuotona, ja se harjaannuttaa kertomuksellisuuden ja intertekstuaalisuuden havainnointiin.