keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rohkeus

Rohkeus on kykyä toimia tavoitteidensa tai tilanteen edellyttämällä tavalla siitä huolimatta, että joutuu asettamaan itsensä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tai alttiiksi muiden arvostelulle.

Elokuvassa Maija tarttuu rohkeasti haasteisiin myös silloin kun käyttäytymisen seuraukset ovat ennalta arvaamattomat. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:

 • Mitä eroa on rohkeudella ja uhkarohkeudella?
 • Mitä asioita Maija olisi voinut jättää tekemättä, miksi?
 • Miten Maija suhtautuu siihen, että muut eivät ole aina yhtä halukkaita ottamaan samanlaisia riskejä kuin hän?
 • Ketkä mielestäsi ovat tarinassa rohkeita hahmoja, miksi?

Yhteistoiminta

Yhteistyössä neuvotellaan ja luodaan yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista ja tavoitteen saavuttamisen ehdoista. Realistinen käsitys omista taidoista, tarjoutuminen yhteistyöhön ja luottamus yhteisen toiminnan menestyksellisyyteen edistävät osallisuutta erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä.

Elokuvassa hunajakisan voitto edellyttää saumatonta yhteispeliä ja vaikeuksien kohdatessa tiimin me-henkeä on ylläpidettävä tavoitteellisesti. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:

 • Missä tilanteissa Maijan tiimi toimii hyvin yhdessä? Entä missä tilanteissa yhteistyö ei onnistu, miksi?
 • Entä miten Pörinälän tiimin yhteistoiminta sujuu?
 • Miten kisaajat toimivat pelastautuakseen luolasta?
 • Miksi Unikkoniityn ja Pörinälän kisaajat liittoutuvat elokuvan lopussa yhteen?

Rehellisyys ja tottelevaisuus

Normien mukainen käyttäytyminen liittyy moraalisen arviointikyvyn kehittymiseen ja omaksuttuihin eettisiin periaatteisiin. Sääntöjen sopimuksenvaraisuuden ja suhteellisuuden käsittäminen asettaa käyttäytymisen perustaksi omat moraaliset arviointiperusteet, jotka muotoutuvat kasvun, kehityksen ja opetuksen yhteisvaikutuksessa.

Elokuvassa Maija uhmaa hallitsijan toivetta, vastustajatiimi huijaa, Keisarinnan alamaiset toimivat epärehellisesti ja Ville valehtelee Violalle luolassa seikkaillessa. Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:

 • Miksi Maija ei totellut Kuningatarta vaan lähti itsepäisesti tapaamaan Keisarinnaa?
 • Miksi Maija otti osaa Violan järjestämään lentokisaan, jossa uhmattiin aikuisten asettamia rajoja?
 • Millä tavoin Pörinälän tiimi on epärehellinen? Miksi?
 • Miksi Ville valehtelee Violalle luolassa? Tekeekö Ville väärin?
 • Mikä saa Violan muuttumaan rehelliseksi hunajakisan päätyttyä?