keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Urheilu apuna taistelussa köyhyyttä vastaan

Minä, Zlatan 2022. Nordisk Film.

Urheilua pidetään maailmanlaajuisesti hyvänä työkaluna edistämään positiivista yhteiskunnallista muutosta. Se on yksi keino taistella eriarvoisuutta ja köyhyyttä vastaan, eikä sen täyttä potentiaalia ole vielä ymmärretty tai osattu hyödyntää.

“Urheilulla on voima muuttaa maailmaa. Sillä on voima inspiroida. Sillä on voima yhdistää ihmisiä tavalla mihin mikään muu ei pysty. Se puhuu nuorille kielellä, minkä he ymmärtävät. Urheilu voi luoda toivoa sinne, missä ennen oli vain epätoivoa.”

Etelä-Afrikan entinen presidentti Nelson Mandela.

Köyhyydessä ja konfliktien keskellä eläville urheilu voi olla yksi niistä harvoista asioista, jota ei ole riistetty pois. Sen lisäksi, että urheilu tarjoaa hetkellisen pakokeinon arjesta, tarjoaa se oppeja, joita ei kaikille ole saatavilla koulunpenkillä. Urheilun avulla lapset oppivat työskentelemään kovaa ja yhteisen päämäärän eteen, toimimaan ryhmässä ja luottamaan muihin – unohtamatta niitä monia positiivisia fyysisiä vaikutuksia, mitä urheilu tuo lapselle ja aikuiselle. Edellä mainittujen positiivisten asioiden lisäksi urheilu myös pitää myös lapset kiireisinä ja poissa kaduilta, erossa huumeista ja väkivallasta. Kaikki tämä yhdessä auttaa lapsia pysymään erossa ongelmista ja antaa paremmat välineet kasvamiseen ja tulevaisuuteen.


Jotta urheilun positiiviset vaikutukset todella auttaisivat yhteiskuntaa, on mahdollisuudet urheiluun oltava tasapuolisia. Jokaisella lapsella tulee sukupuolesta, etnisestä taustasta tai fyysisestä kyvystä riippumatta on oikeus osallistua urheiluun ja nauttia sen tarjoamista monista terveydellisistä ja sosiaalisista eduista sekä hauskanpidosta. Eri maiden, erityisesti köyhien maiden, erinäiset urheiluhankkeet- ja ohjelmat voivat esimerkiksi edesauttaa suuresti tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvoisuuden saavuttamiseen kannustamalla tyttöjä osallistumaan perinteisesti poikien harrastamiin urheilulajeihin. Näiden avulla myös monet köyhät lapset pääsevät mukaan harrastustoimintaa, joihin heillä ei muuten olisi pääsyä. On välttämätöntä, että kaikki köyhissä yhteisöissä toteutetut urheiluohjelmat koskevat kaikkia lapsia.
Urheilu voi myös auttaa yhteisöjen uudelleen rakentamisessa ja kehittämisessä. Urheilu vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja urheilukisat tuovat alueille paljon rahaa. Suuret urheilutapahtumat voivat auttaa kokonaisia maita talouskasvussa.

Kysymyksiä

 1. Mitä mieltä olet Mandelan näkemyksestä urheilun roolista maailmassa?

 2. Mitä sinä ajattelet urheilun roolista yhteisössä?

 3. Miten kotiseudullasi kannustetaan ihmisiä urheilun ja liikunnan pariin? Miten urheilua tuetaan?

 4. Millaisia negatiivisia ilmiöitä huippu-urheiluun voi liittyä?
 5. Millaisena urheilu näyttäytyi elokuvassa eri tasoilla (omaehtoinen harrastus, paikallinen seuratoiminta ja huippu-urheilu)? Oliko kuvaus mielestäsi realistinen?


  Lähteet:

  The Borgen Project: How Sports Programs can Reduce Poverty

  Borgen Magazine: Sports as a Tool Against Poverty, a Mandela Philosophy

  Sports Talent Hub: Fighting Poverty and Restoring Hope Through Soccer