keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Muumipapan urotyöt. 2022. Filmkompaniet Alpha.

Oppimisen alue jakautuu eri taiteiden ja taitojen aloihin. Musiikillisen ilmaisun osalta pedagogisen toiminnan tavoitteena on rohkaista lapsia käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita. Musiikillisten taitojen oppimisessa kuten muidenkin taitojen ja osaamisen alojen osalta hyödynnetään moniaistista lähestymistapaa. Musiikkia voidaan hyödyntää yhteydessä kielelliseen kertomiseen, kuvalliseen ilmaisuun tai tanssiin. (VASU 2018.)

Tehtäviä

1. Jos teillä on mahdollista katsoa elokuva uudestaan, kiinnittäkää huomiota elokuvan ääniraitaan ja siihen sävellettyyn musiikkiin. Kuunnelkaa ja miettikää yhdessä lasten kanssa miten elokuvan eri kohtauksissa musiikkia on käytetty erilaisten tunnelmien luomiseen. Minkälaisia tunteita nämä elokuvan kohtaukset ja niissä käytetty musiikki lapsissa herättävät?

2. Edelliseen tehtävään liittyen, vaimentakaa elokuvan ääniraita ja valitkaa tilalle erilaista musiikkia soittamalla toisella soittimella. Toistakaa peräkkäin alkuperäistä elokuvan kohtausta ja hetken päästä sitä uudelleen ilman ääniraitaa ja erilaista musiikkia päälle soitettuna. Verratkaa kahta versiota toisiinsa ja keskustelkaa minkälaisia tunnelmia erilaiset musiikit herättävät.

3. Kiinnittäkää huomiota elokuvan hahmoihin, niiden olemukseen ja liikkumiseen. Miettikää yhdessä miten kuvailisitte eri hahmojen liikettä – onko se esimerkiksi kevyttä vai raskasta, nopeaa vai hidasta? Miettikää minkälaisen soittimen ääni voisi kuvastaa kutakin muumihahmoa. Edelleen miettikää minkälaisella tempolla ja rytmillä hahmon liikettä voisi kuvata soittamalla sitä valitulla soittimella.

Kuvallisen ilmaisun osalta varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueessa tavoitteena on harjoittaa lasten kuvallista ajattelua, havainnointia ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lasten havainnointia harjoitetaan tarkastelemalla yhdessä heidän kanssaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. (VASU 2018.)

Tehtäviä

1. Katsokaa kohtauksia elokuvasta uudelleen. Keskustelkaa elokuvan tapahtumista ja äänestäkää elokuvan suosikkikohtaus. Havainnoikaa eniten ääniä saanutta kohtausta etsimällä siitä elokuvallisia elementtejä, esim. esimerkkejä leikkauksesta, erilaisista kuvakoista ja kuvakulmista.

2. a) Liittyen Kielten rikas maailma -oppimisen alueen tehtävään, antakaa lapsille tehtäväksi maalata tai piirtää elokuvasta heille mieleen jäänyt kohtaus, sen tapahtumat ja hahmot.
b) Havainnoidaan yhdessä lasten tekemiä kuvia ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista elokuvan lähtökohdista käsin.