keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Muumipapan urotyöt. 2022. Filmkompaniet Alpha.

Oppimisen alueessa painotetaan oppimisympäristöissä tapahtuvien omakohtaisten havaintojen, kokemusten ja elämysten merkitystä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisessä sekä lasten kehittymistä ajattelijoina ja oppijoina. Monilukutaitoa edistetään tässä oppimisen alueessa asioiden nimeämisen ja käsitteiden käyttämisen taidon kehittymisen kautta. Ympäristökasvatus on keskeinen osa Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisen aluetta. ”Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa.” (VASU 2018.)

Muumilaaksossa luonto elinympäristönä määrittelee keskeisesti muumien elämää. Jos heille tulee eteen haasteita ja pitää keksiä ratkaisuja ongelmiin, muumit lähtevät usein ulos luontoon ja vielä erityisesti merenrantaan. Muumit lähtevät retkelle aivan kuten päiväkodissa. Luontoon lähteminen kuuluu osaksi muumien arkielämää ja tavanomaista toimintaa. Arki voi samalla kuitenkin hetkessä muuttua seikkailuksi – kun lähdetään merenrantaan, löydetään esineitä, jotka johtavat uusiin seikkailuihin.

Muumit pitävät muutoksista. Heillä on jatkuva halu etsiä ja löytää uusia asioita. Muumilaakson lähiympäristössä luonto on läsnä heti ovesta ulos astuessa. Ympäristöstä avautuvat uudet seikkailut vievät muumit joskus lähiympäristöä kauemmaksikin. Muumiperheen jäsenille ja heidän läheisille tuttaville on tyypillistä taipumus lähteä pitkille matkoille seikkailujen perässä.

Luonnon katastrofit uhkaavat usein muumeja ja he joutuvat miettimään keinoja miten kiperistä tilanteista selviydytään. Apua muumit voivat odottaa ystäviltä ja tuttavilta, jotka auttavat muumi-tarinoissa aina toisiaan. Muumit uskovat parempaan huomiseen ja luottavat asioiden ratkeamiseen. He löytävät elämän ilon sisältään ja hyvistä ystäväsuhteista, ennemmin kuin jatkuvasta materian haalimisesta. Muumeille on tyypillistä kierrättää ja hyödyntää vanhoja tavaroita yhä uudelleen. Pienimuotoinen elämä on sisällöllisesti suurta ja samalla ekologisesti kestävää. Arkirutiinit ja seikkailut vuorottelevat muumien elämässä. Jos myrsky on rikkonut veneen, rannalle ajautuneista laudoista voidaan rakentaa vaikka maja.

Tehtäviä

  1. Muumit suhtautuvat usein heitä kohtaaviin vaikeuksiin ja harmittaviin tilanteisiin suuntaamalla huomion tavallisten asioiden tekemiseen, toisin sanoen tuttuihin ja turvallisiin rutiineihin. Muumeilla tutut ympäristöt ja läheisten henkilöiden ja ystävien tuki merkitsevät paljon. Keskustele lasten kanssa mitkä asiat ovat sellaisia jotka saavat heidät paremmalle mielelle harmituksen hetkellä.

  2. Pohtikaa yhdessä elokuvan lähtökohdista minkälaisia valintoja eri muumihahmot tekevät, joiden voi katsoa olevan kestävän kehityksen mukaisia. Miettikää muumien esimerkin mukaisesti yhteisiä tekoja, joilla voi suojella luontoa ja yhteistä ympäristöä.   

  3. a) Keksi yhdessä lasten kanssa seikkailuretki ulkona tutussa ympäristössä kotona tai päiväkodissa. Ota lähtökohdaksi lasten ideat ja yhdistele heidän ajatuksiaan teemoihin, joita olette lapsiryhmässä yhdessä suunnitelleet.
    b) Kerätkää retkellänne aarteita. Varmistakaa, että lapsilla on mahdollisuus ottaa löytämänsä aarteet mukaan päiväkotiin.
    c) Rakentakaa löytämistänne aarteista näyttely. Nimetkää löydetyt aarteet ja keksikää niille tarina. Kirjatkaa sadutusta hyödyntämällä lasten kertomukset ylös ja liittäkää ne osaksi kutakin aarretta näyttelyyn.
    Vinkki! Sadutusohjeita löytyy esim. Lapset kertovat ja toimivat -sivustolta.