keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ennen elokuvan katsomista:

Ennen elokuvan katsomista voit antaa luokallesi tai ryhmällesi tehtäväksi lyhyen kirjoitelman, jossa pohditaan millainen luokka/ryhmä teillä on. Miettikää millaisia eri persoonia joukostanne löytyy. Miten arki ja opiskelu ryhmässä sujuvat? Millaisia hyviä ja huonompia hetkiä teillä on takananne ja millaiselta tulevaisuus näyttää?

Katsomisen jälkeen:

Oman luokkansa dokumenttielokuva

Keskustelkaa luokkanne/ryhmänne kanssa elokuvakokemuksestanne. Miltä dokumentti vaikutti? Pidittekö siitä? Jäikö elokuvasta jokin tietty kohtaus tai tapahtuma erityisesti mieleen? Muistakaa perustella vastauksenne. 
Voitte myös pohtia dokumentin rakenteeseen liittyviä seikkoja. Miten juoni eteni ja miten erilaiset kohtaukset oli keskenään rytmitetty? (Luokassa ja koulussa tapahtuvat kohtaukset, muualla kuvatut kohtaukset, hiljaiset ja äänettömät tunnelmakohtaukset)
Kenen kertoma 9H -luokan tarina oikeastaan oli? Mitä Omaa luokkaansa jätti mielestänne kertomatta opettajasta ja oppilaista? Onko dokumenttielokuva aina totta?

Dokumentin ohjaaja Iiris Härmä kertoo elokuvan käsikirjoituksessa kiinnittäneensä huomiota erityisesti kouluun ja kevään kuvaukseen. Miksi kuvittelette näiden olleen ohjaajalle tärkeitä teemoja? Pohtikaa elokuvan perusteella millaisia merkityksiä koulu ja kevät siinä saavat? Millaisessa valossa ne esitetään? Mitä ne symboloivat? Miten aihevalinnat näkyivät konkreettisesti kuvauksessa?

Katsomiskokemuksen työstämiseksi voitte ottaa esiin myös pienet kirjoitelmanne.  Etsikää niistä yhtymäkohtia ja poikkeavuuksia suhteessa 9H-luokkaan. Mitkä asiat tuntuivat tutuilta ja mitkä mahdollisesti vierailta? Listatkaa ylös elokuvassa esiintyvän luokan hyviä ja huonoja yhteishetkiä. Mistä hyvät/huonot hetket johtuivat tai miten niihin ajauduttiin? (Huonoja: kirjavälikohtaus, Jessen kiusaaminen ja eristäminen; Hyviä: yhteiset leikit ja pelit lumessa, liikuntatunnilla, koulun pihalla, Ulla-open kylässä) Mikä rooli oppilailla ja opettajilla oli tällaisten hetkien syntymiseen? Mitä keinoja on lisätä omaan luokkaanne hyviä hetkiä ja vähentää huonoja?