keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Jokainen meistä on erityinen. Meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Saatamme osata tai taitaa asioita joita toiset eivät ja päinvastoin. Joku meistä osaa piirtää, toinen ajaa mopolla. Kolmannelle matikka on koulun kiehtovin aine ja neljännelle se on pelkkää tuskaa.  Sama pätee persoonallisuuden piirteisiin: jotkut ovat kovaäänisempiä kuin toiset, jotkut mieluiten tarkkailevat asioita sivusta. Erilaisuuksia on, eikä niistä voi eikä edes tarvitse päästä eroon. Kaikesta huolimatta ihmisten täytyy oppia tulemaan toimeen toisten kanssa ja löytää yhteisiä pelisääntöjä. Muistuuko mieleen mitä 9H:n Ulla-ope sanoi erilaisuudesta ja normaaliudesta? Mitä mieltä olette? Kellä on varaa sanoa olevansa täysin normaali eikä yhtään erilainen kuin joku muu?

1.   Oman ryhmän/luokan kehittämisidea: Jaa jokaista luokkasi/ryhmäsi jäsentä kohden 1 tyhjä paperilappu jokaiselle oppilaalle: jokainen 15päisen luokan jäsenistä saa 15 lappua. Pyydä kirjoittamaan lapuille erikseen jokaisen oppilaan nimi ja jokin hyvä ominaisuus tai piirre mikä hänessä on. Kootkaa valmiit lappuset nimen mukaan ja jakakaa ne sitten asianomaisille. Joissain tapauksissa on hyvä, että ohjaaja varmistaa kirjoitettujen tekstien olevan asialliset.

2.    Oman ryhmän/luokan kehittämisidea: Perustakaa luokallenne oma blogi. Kootkaa sinne haastatteluita toisistanne, tietoa harrastuksistanne ja muista vapaa-ajanviettotavoistanne. Voitte tehdä blogista lehtimäisen: kirjoittaa sinne uutisia ja erilaisten koulutapahtumien kuvauksia. Sisältöä blogiin voivat tuottaa kaikki luokan jäsenet lisäämällä tekstejä, valokuvia ja linkittämällä videoita ja nettisivuja. Muistakaa yksityisyyden suoja hyvät viestintätavat myös netissä!

3. Voitte työstää erilaisuuden teemaa poimimalla dokumentista erilaisia persoonallisuuksia. Elokuvassa esiintyvät mm. Ulla-opettaja, Ville, Jesse, Tiia, Mirka, Christian, Jenni, Tomi ja Joonas.  Jaa luokkasi/ryhmäsi muutaman hengen pienryhmiin. Anna tehtäväksi laatia isolle paperille miellekartanomainen suhdeverkosto, joka kuvaa dokumentin hahmojen välisiä suhteita; se voi muistuttaa esimerkiksi luokan istumajärjestystä: Ketkä on keskenään kavereita? Ketkä eivät tule toimeen keskenään? Millainen suhde Ulla-opella on kuhunkin oppilaaseen? Jokaisen henkilön kohdalle voitte keksiä muutaman määreen, joka kuvastaa heitä persoonana. Voitte olla luovia ja käyttää värejä. Verkoston voi myös kuvittaa!

Auttoiko verkoston tai miellekartan tekeminen havainnoimaan paremmin 9H-luokan keskinäisiä suhteita? Voiko verkoston perusteella löytää joitain tiettyjä jännitteitä, klikkejä tai ongelmakohtia? Miten niitä voisi mielestänne parhaiten ratkaista tai selvittää?