keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Dokumentin keskeisenä hahmona toimii Ulla-ope. Millainen opettaja Ulla on? Mitä opetusmenetelmiä hän käyttää opettaessaan luokkaansa? Tuntuvatko ne tutuilta?  Miten hän pyrkii rauhoittelemaan luokkansa levotonta ilmapiiriä? Onnistuuko hän aina tavoitteissaan? Mitkä elokuvassa esiintyneistä vuorovaikutustilanteista voisi kuvitella jääneen Ullan mieleen? Mikä auttaa Ullaa tekemään työnsä hyvin? Millainen on hyvä opettaja?

Opettajat ovat erityisesti pienimmille lapsille heti vanhempien jälkeen elämänsä tärkeimmät aikuiset. Hyvä opettajuus koostuu monenlaisista osasista; hyvien oppimistulosten aikaansaaminen oppilaita on vain osa tätä kriteeriä. Mitä tärkeintä on kyky kohdata omat oppilaat yksilöinä ja omanlaisina persoonina. Hyvä opettaja on kasvattaja, joka myötävaikuttaa lasten ja nuorten tasapainoiseen psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Opettajat eivät kuitenkaan ole yli-inhimillisiä, joskus hekin väsyvät ja kokevat huonoja hetkiä. Opettaja on aito ihminen.

Millaisia muistoja sinulla on omista opettajista? Millaiset opettajat ovat jääneet erityisesti mieleesi? Millainen on ihanneopettaja? Millainen opettaja on huono opettaja? Mistä opettajan kyvyt ja heikkoudet johtuvat? Miten opettajasta voisi tulla vielä parempi opettaja? Voiko hyvä opettaja olla myös ankara opettaja?

Tehtävä: Voitte ryhmänne tai luokkanne kanssa koota posterin hyvästä opettajuudesta. Posteriin voi piirtää ja lisätä tekstiä. Voitte miettiä yhdessä hyvän opettajan tunnusmerkkejä: Miten hän opettaa? Millainen hän on oppilailleen? Mitä hän tekee vapaa-ajallaan? Mistä hän saa voimia tehdä työtään kunnolla? Mitä hän saa vaatia oppilailtaan? Millä tavoin oppilaat voisivat saada hänestä parhaat puolet esiin?

Tehtävä: Ohjaaja Iiris Härmä määrittelee elokuvan käsikirjoituksessa, että hänen lähtökohtansa elokuvan tekemiselle on ”että parasta, mitä    yhteiskunta voi lapselle ja nuorelle tarjota on mahdollistaa, että hän saa koulussa välittävän ja ymmärtävän aikuisen tukea kasvuunsa ja oppimiseensa”. Arvioikaa tätä väitettä oman kokemuksenne pohjalta ja miettikää miten se mielestänne ilmenee elokuvassa. 

Ohjaajan väitteen perusteella voisi sanoa, että elokuva on puheenvuoro paremman ja inhimillisemmän koulun puolesta. Kirjoittakaa julistus, manifesti tai mielipidekirjoitus, jossa otatte kantaa koulumaailman ongelmakohtiin ja haasteisiin. Voitte myös hahmotella omaa ihannekouluanne ja miettiä keinoja sellaisen saamiseksi: millainen henki siellä on ja keiden ehdoilla siellä toimitaan? Millaiset ovat oppilaitten keskinäiset suhteet ja suhde opettajiin? Millaisia asioita siellä opetetaan ja miten opettaminen tehdään käytännössä? Käyttäkää apunanne liitteenä olevaa tekstiä, jossa dokumentin ohjaaja kertoo tarkemmin omista lähtökohdistaan ja näkemyksistään.