keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Minkälaisia henkilöhahmoja elokuvissa esiintyy? Onko kaikissa elokuvissa hyviksiä ja pahiksia, entä onko elokuvassa pakko olla päähenkilö? Pohtikaa elokuvan henkilöhahmoja seuraavien kysymysten kautta:

  • Minkälaisia henkilöhahmoja muistatte aiemmista näkemistänne elokuvista? Onko jokin henkilöhahmo jäänyt erityisesti mieleen, ja mistä syystä?
  • Minkälaisia hahmotyyppejä tunnistatte elokuvasta Operaatio Laulukisa? Kuka on elokuvan päähenkilö? Miksi juuri hän on päähenkilö? Ovatko elokuvan muut henkilöhahmot helposti ymmärrettävissä esimerkiksi vastustajiksi tai auttajiksi? Perustelkaa vastauksenne.
  • Miten elokuvan eri henkilöhahmot kehittyvät elokuvan aikana? Kehittyykö joku henkilöhahmoista kenties yllättävään suuntaan?
  • Pohtikaa vielä lopuksi, mikä merkitys erilaisilla henkilöhahmoilla on elokuvissa. Onko päähenkilön oltava samastuttava tai mukava, jotta elokuva on kiinnostava? Miksi elokuvissa on usein mukana ns. epämiellyttäviä tai ilkeitä hahmoja? Mikä tekee hahmosta epämiellyttävän tai ilkeän? Voiko mukava hahmo muuttua ilkeäksi tai ilkeä hahmo mukavaksi elokuvan aikana?

2. Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä, kuka on Operaatio Laulukisa -elokuvan päähenkilö, kuka sivuhenkilö ja kuka esimerkiksi vastustaja. Voitte käyttää apuna alla olevaa hahmotyyppilistausta.

Päähenkilö=protagonisti
Päähenkilö on se, jolle tapahtuu; kuka tai mikä tahansa, jolle koituu tarina. Päähenkilön en tarvitse välttämättä olla ihminen, vaikka tavallisesti näin on. Päähenkilöllä on yleensä vahva tahto, selkeitä päämääriä sekä jotain arvokasta pelissä: henki, kunnia, rakkaus. Päähenkilön ei tarvitse välttämättä olla realistinen; oleellista on, että henkilö on uskottava ja tosi tarinan omassa maailmassa. Päähenkilö on myös usein sankari.

Auttaja
Antaa neuvoja tai osallistuu taisteluun antagonistia vastaan. Usein auttaja on oppi-isä, viisaampi ja kokeneempi henkilö, joka auttaa päähenkilö pääsemään päämääräänsä. Auttaja voi myös taistella päähenkilön puolesta, kunnes tämä on voimistunut tarpeeksi taistellakseen itse. Auttajassa ei tapahdu olennaista kehitystä.

Vastustaja=antagonisti
Päähenkilön vastavoima. Vastustaja tekee kaikkensa estääkseen päähenkilöä pääsemästä tavoitteeseensa. Vastustaja voi olla rikollisjoukkion johtaja, poliisi, muukalainen avaruudesta, kilpakosija, hankala esimies tai vaikka ymmärtämätön äiti.

Liikkeellepaneva henkilö
Henkilö, joka saa elokuvan liikkeelle; hän tekee jotain, joka käynnistää tapahtumasarjan, juonen ja vie juonta eteenpäin. Hyvin usein liikkeellepaneva henkilö on elokuvan roisto. Hän aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti tapahtumasarjan, joka vetää päähenkilön mukaan tapahtumien pyörteeseen. Yleensä liikkeellepanevassa henkilössä ei tapahdu kehittymistä.

Sivuhenkilö
Vie juonta eteenpäin, ja auttaa päähenkilöä tämän luonteen rakentamisessa. Yleensä esiintyvät vain lyhyen ajan tai lyhyitä aikoja elokuvassa.

Todistaja
Todistaja on henkilö, joka näkee jonkin tapahtuman tai tilanteen. Hänen kauttaan voidaan välittää katsojalle sellaista tietoa, jota päähenkilöllä tai vastustajalla ei ole. Usein todistaja auttaa pitämään juonen koossa.                  

Lähde: Aaltonen, Jouko (2002): Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura