keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Uudet ympäristöt

Karl saapuu uuteen kouluun uutena oppilaana. Tilanne jännittää häntä, sillä uusi tulokas ajautuu aina hieman muiden silmätikuksi. Karl joutuukin heti tarkkailemaan, kenen seuraan uskaltaa liittyä; onneksi Sawsan saapuu Karlin avuksi. Karl ystävystyy aluksi hieman vastahakoisen Sawsanin kanssa mutta ystävyys ei olekaan niin itsestään selvä asia kuin Karl ensin ajattelee.

1. Mitä ymmärrät käsitteellä ystävä, entäpä ystävyys? Minkälainen on mielestäsi hyvä ystävä? Minkälaisia ominaisuuksia hänellä on, miten hän kohtelee muita ihmisiä?

2. Miten kuvailisit Karlia ihmisenä? Minkälainen hän on, millaisia piirteitä hänestä nousee esille? Entäpä Sawsan, miten kuvailisit häntä? Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia huomaat Karlin ja Sawsanin välillä? Minkälaiset asiat erityisesti erottavat heitä?

3. Miten kuvailisit Karlin ja Sawsanin välistä suhdetta? Keitä muita ystäviä heillä on? Muuttuuko heidän ystävyyssuhteensa jollain tavalla elokuvan aikana? Voitte käyttää apuna Yle Summerin Tästä tuntee tosiystävän -videota ja Väestöliiton Ystävän ominaisuudet -tekstiä. Voitte vielä jatkaa tehtävää ryhmän kesken ja kerätä yhteen hyvän ystävän ja ystävyyden piirteitä. Voitte myös pohtia, miten ystävyyssuhdetta voisi parantaa. Voitte käyttää apuna Suomen Mielenterveysseuran Kehitä ystävyystaitoja -tekstiä.

Kiusaaminen

Karl huomaa pian, että tietty joukko oppilaita kiusaa häntä, ja Karl yrittääkin välttää kohtaamista heidän kanssaan. Luokan uutena tulokkaana Karl ajautuu usein vitsailun kohteeksi (mm. puhetyyli), mille hän itsekin nauraa mutta mikä laittaa hänet myös pohtimaan, kenen seuraan liittyä ja kenen kanssa ystävystyä.

1. Miten määrittelisit leikin ja kiusaamisen? Mikä on mielestäsi vain leikkiä, mikä taas kiusaamista? Onko leikillä ja kiusaamisella mielestäsi eroa?

2. Millaisia kiusaamisen muotoja on olemassa? Miten kiusaaminen ilmenee elokuvassa? Miksi juuri Karl joutuu kiusatuksi? Millaisena kiusaajat kuvattiin?

3. Oletko itse kohdannut luokassasi tai koulussasi kiusaamista? Miten se ilmeni? Miten siihen puututtiin ja kenen toimesta?

4. Tutustukaa MLL:n Nuortennetin määritelmiin kiusaamisesta. Katsokaa myös Yle Summerin video aiheesta. Kirjatkaa tämän jälkeen ylös, miten kiusaaminen ilmenee elokuvassa. Keskustelkaa lopuksi aiheesta ryhmän kesken, ja pohtikaa, miten kiusaamista voisi ehkäistä.