keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa seurataan tanskalaisesta pikkukylästä pääkaupunkiin Kööpenhaminaan muuttavaa Karlia. Karl asuu yhdessä äitinsä kanssa, joka on saanut töitä kaupungista. Karlia ensin jännittää uudelle paikkakunnalle muutto, mutta hän sopeutuu pian uuteen ympäristöönsä. Koulussa Karl tutustuu Sawsaniin, turkkilaistaustaiseen tyttöön, joka auttaa häntä tutustumaan uuteen asuinpaikkaansa. Karl huomaa pian, että Sawsanin perhe on erilainen kuin hänen omansa, mikä avaa Karlin silmiä kulttuuriselle moninaisuudelle.

1. Keitä Karlin perheeseen kuuluu? Minkälaiset ovat heidän keskinäiset suhteensa? Mitä elokuvassa kerrotaan Karlista, entäpä hänen äidistään? Minkälaisen kuvan heistä saa, miten kuvailisit heitä? Mitä taas kerrotaan Karlin isovanhemmista, miten kuvailisit heitä? Miten kuvailisit Karlin äitiä vanhempana? Onko hän huolehtivainen, osaako hän huomioida lapsensa tarpeeksi hyvin?

2. Keitä kuuluu Sawsanin perheeseen? Miten Sawsanin perhe eroaa Karlin perheestä? Minkälaisia Sawsanin vanhemmat ovat, miten kuvailisit heitä? Miten he huolehtivat Sawsanista? Minkälaiset asiat aiheuttavat perheessä eripuraa?

3. Miten Karlin ja Sawsanin vanhemmat reagoivat lastensa katoamiseen? Miten he toimivat yllättävässä tilanteessa? Muuttuvatko Karlin ja tämän äidin, Sawsanin ja tämän vanhempien välit elokuvan aikana? Miten?

4. Pohtikaa elokuvan kautta perheen merkitystä itsellenne. Keitä kuuluu omaan perheeseesi? Mitä teette yhdessä, mistä juttelette? Uskallatko puhua vanhemmillesi aroistakin asioista? Ovatko isovanhemmat osa perhettänne?

5. Erilaiset perheet
Pohtikaa, minkälaisia perheitä on olemassa. Miettikää sitten, miten Karlin perhe eroaa perinteisestä ydinperheestä tai miten Sawsanin perhe elää vähemmistönä enemmistökulttuurissa. Minkälaiset asiat nousevat elokuvassa esille? Miksi juuri näitä asioita on haluttu korostaa elokuvassa? Mistä aineksista muodostuu onnellinen perhe?