keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lukekaa aluksi Heidi Kontkasen mietteitä turvakodin vastaavan ohjaajan työstä (liite). Kontkanen pohtii mm. työyhteisön ja ammattitaidon merkitystä, asiakaspalvelutyötä, onnistumisen kokemuksia ja työstä palautumista.

1. Työhyvinvointi koostuu monesta asiasta: työntekijän terveydestä, jaksamisesta ja turvallisuudesta, hyvästä työn hallinnasta, työilmapiiristä ja johtamisesta (lähde: www.stm.fi). Elokuvassa pääosaa esittää tiivis, intensiivinen työhteisö. Keskustelkaa Polissen työyhteisöstä: Oliko elokuvan työyhteisö mielestäsi toimiva? Miksi? Mitkä olivat sen vahvuudet, mitkä heikkoudet? Miten kehittäisit Polissen työyhteisöä? Mihin työyhteisöä tarvitaan? Miksi on tärkeää, että lastensuojelun työyhteisö on toimiva?

2. Tutustukaa Työterveyslaitoksen työhyvinvoinnin sivuihin.
Vastatkaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa tykytoiminta? Miten työhyvinvointi liittyy työn tuottavuuteen? Miten kuvailisit työn imua? Millaisia tunnetiloja yksilön työhyvinvointiin liittyy?

3. Elokuvassa työyksikkö on jatkuvasti kasvokkain vaikeiden asioiden kanssa. Miten Polissen poliisit irrottautuvat työstä? Vai irrottautuvatko he lainkaan? (Elokuvassa nähdään poliisien käyvät kotona, lounaalla, baarissa jne. Silti katsojalle välittyy toisinaan tunne, että heidän on vaikea olla ajattelematta työasioita myös vapaalla.) Millaisia onnistumisen kokemuksia elokuvassa nähdään? (Huumeriippuvaisen äidin sieppaama vauva herää sairaalassa koomasta ja lastensuojeluyksikön toimistolla hurrataan, avataan kuohuviinipullo ja lähdetään joukolla lähimpään diskoon tanssimaan. Myös itkevän pikkupojan rauhoittaminen on onnistumisen kokemus ainakin yhdelle poliiseista.) Tehkää omat listat keinoista, joiden avulla itse irrottaudutte opiskelu- tai työasioista.

4. Keskustelkaa elokuvan lopusta. Mitä lopussa tapahtui? (Iris hyppää ikkunasta saatuaan ylennyksen.) Liittyykö tapaus mielestäsi työhyvinvointiin (riidat työparin kanssa, työpaineet jne) vai Iriksen vaikeuksiin siviilielämässä (vaikeudet parisuhteessa, lapsettomuus, bulimia jne)? Miten Iris olisi voinut ratkaista tilanteen? Miten tapaus mahtaa vaikuttaa työyhteisöön?