keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU


1a. Päätelkää yhdessä, ketkä ovat tarinan keskeisiä hahmoja? Kirjoittakaa heidän nimensä ja huomiot heidän ulkonäöstään sekä luonteenpiirteistään näkyviin yhdessä tarkasteltaviksi. (Ponyo, Sōsuke, Fujimoto, Lisa, Gran Mamare, Kōichi, vanhukset)Kenestä elokuva kertoo? Millä tavoin muut keskeiset hahmot liittyvät tarinan kulkuun? Miten heidän toimintansa tai olemassaolonsa vaikuttavat Ponyoon?

b. Jakakaa eri henkilöhahmot todentuntuisiin ja fantasiahahmoihin. Perustelkaa, miksi joku heistä voisi olla todellinen. Mitä fantasialle ominaista on elokuvan henkilöhahmojen ulkomuodossa tai erityisominaisuuksissa? Kirjatkaa huomioitanne henkilöhahmojen nimien yhteyteen.

2. Ystävät erilaisista perheistä
a. Millaisia ovat elokuvan perheet? Mikä on perhe? Onko kaikilla lapsilla samanlaiset perheet? Ketä teidän perheisiinne kuuluu?
(Elokuvassa kuvataan kahta merkittävää perhettä; Sōsuken ja Ponyon perheitä.
Lisa ja Sōsuke elävät tasavertaisessa suhteessa. He asuvat paljon kahdestaan, sillä Kōichi, Sōsuken isä on merimies ja on siksi pitkiä aikoja poissa kotoa.
Ponyolla ei ole mitään tavallista perhettä, sillä hänen äitinsä on Gran Mamare, Äiti Meri, joka on kolme kilometriä pitkä. Ponyolla on lukuisia sisaruksia. He asuvat yhdessä isänsä kanssa meren pohjalla.)


3.a. Ponyon isä, Fujimoto
Fujimoto sanan alkuperä tarkoittaa: “hän, joka elää visterin alla” – visteri on paitsi merikasvi, myös sen vahaliidun nimi, jolla Fujimoton viitta on elokuvassa väritetty. (Lähde: www.filmgoer.fi)
Fujimoto on merenpinnan alla elävä velho, joka yrittää ylläpitää merten elämän tasapainoa ihmisen tuhoisien ja itsekkäiden tekojen edessä. Hän haaveilee kambrikauden merten valtakunnan paluusta.
Miksi Fujimoto haaveilee kambrikauden merten valtakunnan paluusta?

b. Millainen mahtaa olla Fujimoton menneisyys ihmisenä? Kuvitelkaa ja kirjoittakaa tarina Fujimotosta, jossa kerrotaan myös siitä tapahtumasta, kun hän päättää muuttaa meren asukkaaksi.
(Hän jätti ihmisenä elämisen, sillä hän kyllästyi siihen, että ihmiset saastuttavat maat ja meret elintavoillaan.)
Jokaisessa meissä on mahdollisuus hyvään ja pahaan. Mitä tuo ohjaaja Miyazakin ajatus kertoo Fujimotosta, entä ihmisistä yleensä?

 

4. Meri, yksi keskeisistä hahmoista
“Merenpinnanalaiset voimat puuttuvat alitajuntamme tapaan pinnan yläpuoliseen, aaltojen alituisesti huuhtomaan elämään. Meri on animoitu tiloja ja muotoja muovaamalla niin, että se ei ole vain tausta, vaan yksi keskeisiä hahmoja.”
Hayao Miyazaki

a. Millaisena meri näyttäytyy tarinan eri henkilöhahmoille?
(Antaa Sōsukelle ystävän. Erottaa Sōsuken isästään ja Lisan miehestään. Tarjoaa Sōsuken isälle työtä, elannon.
Sōsuke katselee myrskyssä kuohuvia jättiaaltoja, kun hän ja Lisa ajavat autolla hurjaa vauhtia kotia kohti. Aallot näyttävät seuraavan autoa ja ne saavat melkein kalan tai jonkun muun elävän olennon muodon. Aallot tottelevat Fujimotoa. Ponyo juoksee meren aalloilla täyttä vauhtia. Ponyo leijuu meressä meduusakuplan sisällä. Meri antaa myös kodin Ponyon perheelle. Elokuvan hahmot ovat tottuneet elämään arvaamattoman meren läheisyydessä, siksi he eivät ole pelokkaita, vaan lähinnä uhmakkaita suurten aaltojen vyöryessä. Vanhainkoti ja Sosuken kotitalo kuvataan turvallisina. Lisa kuvaa Sōsukelle heidän kotinsa olevan kuin majakka laivoille.)


b. Millaisia tunteita elokuvan meri herättää teissä katsojissa, entä tarinan henkilöissä? Mitä mielikuvia tai millaisia asioita nousee mieleenne elokuvan merta katsoessanne? Jokaisen katsojan aikaisemmat kokemukset ja tiedot merestä vaikuttavat sen herättämiin tunteisiin.


c. Miten elokuvassa kuvataan meren likaantumista ja roskaamista?
Tutkikaa lähiympäristöänne. Onko teidän lähellänne sijaitseva vesialue, meri, joki tai järvi puhdas? Tehkää retki meren rantaan tai veden äärelle. Keskustelkaa yhdessä, miten ja miksi vedet likaantuvat?

 

5.  Ponyo – Pieni meren kala
a. Millainen Ponyo on? Mikä on Ponyon alkuperäinen nimi? (Brunhilde)
Millainen on Ponyon muodonmuutos?

Ponyon hahmon syntyyn vaikutti eniten yksi studion animaattoreista, joka tuli isäksi tuotantojakson aikana. Miyazaki kertoo piirtäneensä Fujimoton, Ponyon isän, tavallaan sitä animaattoria vastaavaksi hahmoksi. Hän oli luomassa sekä lasta että myös animaatiohahmoa. Tuotannon aikana lapsi alkoi kävellä. Se tuli tietoiseksi käsistään ja jaloistaan ja alkoi äännellä aivan kuin Ponyo elokuvassa.
Miyazaki kertoo Ponyon hahmon synnystä myös, että alussa se oli sammakko japanilaisen lastenkirjan Elta-sammakon mukaan. Sammakon hahmo ei kuitenkaan tuntunut hyvältä ja pikkuhiljaa, työn edetessä se muuntui kultakalaksi.
(Lähde: Eija Niskasen artikkelista Kalalapsi, joka halusi olla ihminen, joka julkaistiin Helsingin Sanomien Kulttuurisivuilla 19. 09. 2009, www.ghibliworld.com/miyazaki_ponyo_US_visit_july_2009.html)


b. Ponyossa on vaikutteita H.C. Andersenin satuklassikosta Pieni merenneito. Alkuperäi-sestä tarinasta on tehty monenlaisia versioita, tunnetuimpana esim. Disneyn Ariel.
Palauttakaa mieleenne alkuperäinen tarina Andersenin Pienestä merenneidosta.
Vertailkaa, mitä yhtäläisyyttä löydätte Pienen merenneidon ja Ponyon välillä?
Mitä pienen merenneidon tai Ponyon piti tehdä muuttuakseen ihmiseksi? Miten sadun ja elokuvan tarinan loppu eroavat toisistaan? Millainen tunnelma niissä on?
Mistä näissä molemmissa tarinoissa on oikeastaan kyse?


c. Rakkaudesta
Rakkaudella on suuri voima:
Elokuvassa rakkauden voima ratkaisee maailman kohtalon.
Pohtikaa yhdessä, mitä merkitystä on elokuvan sanomalla: kaikkia pitää rakastaa sellaisena kuin he ovat; omana itsenään.
Sōsuken ja Ponyon rakkaus on puhdasta lapsen rakkautta, välitöntä ja ehtoja kyselemätöntä. Tämä rakkaus nousee symboliseksi vastineeksi elokuvan kantavalle teemalle, ihmisen ja luonnon suhteelle, joka on kriisiytynyt ihmisen julistaman sotatilan vuoksi.
Merenneidon ja pojan rakkaus on symbolinen liitto, joka edustaa Sōsuken lapsenkatsetta ja siitä seuraavaa kunnioitusta, jossa ihminen ei aseta itseään luonnon yläpuolelle. (http://www.filmgoer.fi/Aleksi Salonen)


d. Kirjoittakaa ajatuksianne rakkaudesta pohtimalla mm. seuraavia kysymyksiä.
Mitä rakkaus tarkoittaa? Miten rakkauden huomaa? Missä rakkaus tuntuu? Miltä tuntuu olla rakastunut? Minkä väristä rakkaus on? Mitä rakkauteen tarvitaan? Onko rakkaus ikuista? Onko rakkaus näkyvää? Miten rakastunut puhuu? Miten rakkaus syntyy? Mistä rakkaus löytyy?


e. Pohtikaa seuraavia ajatuksia rakkaudesta:
“Vain pikkupojat ja vanhat miehet tuhahtavat rakkaudelle.”
Louis Auchincloss


“Kun rakastaa jotakuta hyvin paljon, rakkaus on suurempi kuin käpälien väli, matka korvista hännäntupsuun tai loikka kohti taivasta.”
McBratney, Sam


“Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”
Antoin de Saint-Exupéry


“Rakkaus on tekemistä. Minä en äiteliä puheita suvaitse. Rakkaus on sitä, että pitää sanansa ja tulee ajallaan syömään.”
Arja Tiainen


6. Ihmisten maailmaan
Ponyo on elänyt aina kalana. Sen hartain toive on muuttua ihmiseksi ja päästä asumaan Sōsuken luokse. Pian hän pääsee tutustumaan ihmisten elämään. Kaikki on uutta ja ihmeellistä. Kuvitelkaa, millaista olisi tulla ensimmäistä kertaa ihmisten keskelle? Mitä arvelette Ponyon ihmetelleen eniten ihmisten maailmassa?