keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Äidinkieli ja kirjallisuus: Tematiikka ja analyysin käsitteet

1. Selvitä, mitä tarkoitetaan kaunokirjallisuutta analysoitaessa seuraavilla käsitteillä: teema, aihe, kohdehenkilö, päähenkilö, sivuhenkilö, vastakkainasettelu, huippukohta, käännekohta, intertekstuaalinen viittaus, motiivi, symboli ja allegoria.

2. Karukosken elokuvan kohdehenkilönä on Touko Laaksonen. Aiheena ovat hänen homoeroottiset piirroksensa ja elämänsä vähemmistökulttuurin edustajana. Millaisia teemoja elokuvassa käsitellään näiden aiheiden avulla? Perustele.

3. Millaisia ovat Tom of Finland -kuvien miehet, kuten Kake?

4. Tom of Finland -elokuva rakentuu useiden vastakkainasettelujen varaan, kuten kielletty ja sallittu, kotimaa ja ulkomaat, valtakulttuuri ja vähemmistökulttuuri. Etsi lisää vastakkainasetteluja.
a) Mikä on vastakkainasettelujen merkitys esimerkiksi kerronnassa ja teemojen käsittelyssä?
b) Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät vastakkainasettelut ja miksi?

5. Dome Karukosken elokuvassa Tom of Finland se, mitä ei voi sanoa, piirretään. Pohdi taiteen merkitystä itseilmaisun välineenä.
a) Tarkastele taiteellisen itseilmaisun merkitystä esimerkiksi historiallisesta tai psykologisesta näkökulmasta. Karukosken elokuvan lisäksi voit käyttää myös muita esimerkkejä.
b) Karukosken elokuvan lavasteissa on juliste, jossa lukee “varaventtiili”. Mihin julisteella viitataan? Mikä merkitys intertekstuaalisella viittauksella on Laaksosesta kertovassa elokuvassa?

6. Tom of Finland -elokuvan aikana kuvataan usein pupua tai siitä puhutaan.
a) Millaisia mielikuvia pupuihin, kaneihin tai jäniksiin liittyy? Millaisia eläimiä ne ovat?
b) Millaisia pupuihin, jäniksiin tai kaneihin liittyviä sanontoja suomessa on?
c) Miksi Karukosken elokuvassa käytetään motiivina juuri pupua? Mitä se symboloi?

7. Karukosken elokuvassa on useita kohtauksia Touko Laaksosen elämästä Suomessa sota-aikana.Toisaalta voidaan väittää, että taistelu on allegoria koko Laaksosen elämälle. Miten väitteen voi perustella? Huomioi perusteluissa myös se, miten sodan maailma näkyy pitkin elokuvaa.

8. Tom of Finland -elokuvassa puhutaan usein unelmien tärkeydestä.
a) Miten määritellään unelma? Miten tärkeänä pidät sitä, että unelmia on?
b) Millaisia unelmia elokuvan henkilöillä on? Mitkä unelmista tulevat toteen?
c) Miten Karukosken elokuvassa unelmista tehdään totta?
d) Miten unelmat on kerronnallisesti tehty näkyviksi Karukosken elokuvassa? Mistä katsoja tietää, mikä elokuvassa on henkilöiden unelmaa, mikä todellisuutta?
e) Mitä Karukosken teos sanoo unelmista? Kannattaako unelmointi?