keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: Sanaton viestintä ja normien valta

Tom of Finland -elokuvassa sanattoman viestinnän esittämisellä on suuri rooli. Pohtikaa yhdessä oppilaiden kanssa minkälaista sanatonta viestintää elokuvassa oli ja miten se esitettiin? Esimerkiksi miten sisko Kaija esitti mielipiteensä Toukon tuotannosta? Minkälainen ilme hänellä oli? Oliko hän hyväksyvä vai tuomitseva?

Tehtävä sanattomasta viestinnästä

Millaista sanatonta viestintää koet koulumaailmassa?
Toteuttakaa yhdessä toiminnallinen harjoitus siitä, minkälaisia ovat sanattomat reaktiot.

Toiminnallisessa harjoituksessa oppilaat voivat työskennellä pareittain tai ryhmissä. Oppilaat esittävät toisilleen väitteitä, esimerkiksi pidätkö asiasta x (tästä kynästä, kouluruoasta jne.) ? ja tehtävänä on sanattomasti ilmaista sekä negatiivista että positiivista mielipidettä.

Yhdessä käydään lävitse ja pohditaan:

  • Miten ilmaistaan sanattomasti se, että hyväksyy toisen ihmisen sellaisena kuin hän on? Entä miten kerrotaan sanattomasti, että pidät kiinnostavina toisen ihmisen  kiinnostuksen kohteita tai ominaisuuksia. Millaisia ilmeitä, eleitä tai äänenpainoja käytät?
  • Miten torjuntaa, välinpitämättömyyttä tai halveksuntaa ilmaistaan sanattomasti?
  • Millaista on loukkaava ilmaisu ja millaista on kohtelias ilmaisu?
  • Koska olet itse viimeksi huomannut/nähnyt epäasiallista sanatonta/sanallista viestintää?
     

Normittava kysymys -pohdintatehtävä

Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, kuinka usein kuulee seurustelu- ja parisuhteisiin liittyvää keskustelua, joka perustuu hetero-oletukselle. Miten siihen pitäisi vastata? Minkälainen voisi olla kysymys, joka on seksuaalisuussensitiivinen? Miten kysyä toiselta henkilöltä hänen seurustelustaan siten, että ei oleta toisen seksuaalista suuntautumista tai seurustelukumppanin sukupuolta?  Pohtikaa ryhmissä tapoja ja ilmauksia kysyä ja käydä keskustelua ihastumisiin, seurusteluun ja parisuhteisiin liittyvistä asioista, siten että annetaan tilaa seksuaalisuuden moninaisuudelle.