keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: Hlbtiq-historiaa Suomessa

Touko Laaksosen elinaikana (1920 – 1991) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet kehittyivät Suomessa askel kerrallaan. Tutustukaa ennen elokuvan katsomista alla olevaan listaan tärkeimmistä hlbtiq-ihmisiä koskevista lainsäädännöllisistä muutoksista ja tapahtumista. Pohtikaa lyhyesti yhdessä sitä, mihin aikakauteen elokuva sijoittuu ja millainen oli seksuaalivähemmistöjen lainsäädännöllinen asema oli tuolloin.

1894              Homoseksi tulee Suomessa laittomaksi.

1920              Touko Laaksonen aka Tom of Finland syntyy Kaarinassa.

1971              Homoseksuaalisuus ei ole enää rikollista. Samalla voimaan tulee kuitenkin kehotuskielto. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi liian positiivinen lehtijuttu seksuaalivähemmistöistä saatettiin tulkita homoseksuaalisuuteen kehottavaksi eli laittomaksi.

1976              Suomeen perustetaan nahka- ja fetissimiesten MSC Finland – Tom’s Club, jonka jäsenenä Tom of Finland oli kuolemaansa asti.

1981              Homoseksuaalisuus poistetaan tautiluokituksesta.

1991              Tom of Finland kuolee Helsingissä.

1999              Kehotuskielto kumotaan.

2002              Laki rekisteröidystä parisuhteesta astuu voimaan.

2011              Fetisismi ja masokismi poistetaan tautiluokituksesta.

2014              Eduskunta säätää tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteen perusteella.

2017              Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan.


Tehtävä ennen elokuvaa

Ennen elokuvan katselua oppilaat piirtävät joko yksin tai ryhmissä aikajanan, jolle merkitsevät yllä olevat tapahtumat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiasta. Aikajanaa voi täydentää etsimällä netistä lisää tietoa hlbtiq-historiaan liittyen. Aikajanaa käytetään elokuvan katsomisen oppaana (ks seuraava tehtävä).

Tehtävä elokuvan aikana

Oppilaat kirjoittavat aikajanalleen elokuvaa katsottaessa tilanteita ja kohtauksia, joissa homoseksuaalien yhteiskunnallinen asema ja esimerkiksi homoseksuaalisten tekojen rikoksena pitäminen tulee esiin. Samalla voi pohtia missä vuosikymmenessä missäkin kohtauksessa ollaan ja mistä sen tietää. Oppilaat voivat myös arvioida mistä vuosikymmenestä elokuva alkaa ja mihin se loppuu.

Tehtävät elokuvan katselun jälkeen

Käydään yhdessä lävitse elokuvassa esitettyjä tilanteita, joissa kuvattiin ajan yhteiskuntaa ja sen sääntöjä. Kohtausten kautta pohditaan, kuinka homoseksuaalien yhteiskunnallinen asema tuli esiin kyseisissä kohtauksissa. Mitä muuttuu elokuvan aikana Suomessa? Missä se näkyy? Pohtikaa, kuinka elokuvassa tuodaan esille yhteiskunnallinen tilanne, joka kunakin aikakautena vallitsi.

Esimerkiksi:

  • Miesten pidättäminen puistoissa.
  • Miesten keskinäisen tanssi-illan keskeyttäminen poliisiratsialla.
  • Homojen psyykkinen hoitaminen sairaina.
  • MSC Finland kerhon perustamisesta kertominen.
  • LA:n poliisin kohtelias käyttäytymisessä homoseksuaaleja kohtaan, kun poliisit etsivät oikeaa rikollista.
  • Verhojen ostamisessa tapahtuva kädestä kiinni pitäminen.

 

Toisen asteen oppilaitoksiin soveltuva tehtävä

Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä ja väkivalta on totta monissa maissa tänäkin päivänä. Tutustukaa pareittain tai ryhmissä Amnestyn verkkosivuihin ja esimerkiksi International Gay and Lesbian Association (ILGA) –organisaation verkkosivuihin, Maahanmuuttoviraston sekä HeSeta ry:n tiedotteisiin.

Tutkikaa, miten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuva syrjintä loukkaa ihmisoikeuksia? Kuinka monessa maassa homoseksuaalisuus on edelleen rikollista? Miten Suomi kohtelee homovihaa pakenevia turvapaikanhakijoita? Keskustelkaa, toteutuvatko HLBTIQ-ryhmiin kuuluvien turvapaikanhakijoiden oikeudet Suomessa. Miten ne toteutuvat, jos toteutuvat, ja missä olisi parannettavaa? Miettikää millainen tarina olisi, jos Touko Laaksonen olisi paennut homovihaa sodan jälkeen esimerkiksi Yhdysvaltoihin? Miten se olisi mahdollisesti vaikuttanut hänen sisarsuhteeseensa, taiteeseensa, identiteettiinsä?