keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: Elokuvan henkilöiden ja ihmisten moninaisuus

Seuraavan tehtävän tarkoituksena on pohtia seksuaalista suuntautumista vain yhtenä ominaisuutena elokuvan henkilössä. Kaikissa ihmisissä on monia eri puolia ja myös seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä määrittävät monet asiat. Tavoitteena on pohtia erityisesti sitä, miksi seksuaalinen suuntautuminen saa yhteiskunnassa edelleen niin merkittävän roolin silloinkin, kun henkilö ei itse sitä korosta.

Tehtävä

  • Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja pohtivat yhdessä seuraavia kysymyksiä: Miten kuvailisit elokuvan kolmea päähahmoa Toukoa, Kaijaa, Veliä? Millaisia erilaisia ominaisuuksia, kiinnostuksen kohteita heillä on elokuvassa?
  • Ryhmä keksii vähintään viisi jokaiseen hahmoon liittyvää ominaisuutta, hahmon kiinnostuksen kohdetta tai hahmon roolia elokuvassa.
  • Taululle voi kirjoittaa elokuvan päähenkilöiden nimet ja jokainen ryhmä käy kirjoittamassa nimien alle omat huomionsa hahmojen moninaisuudesta. Myös post-it-lappuja voi käyttää.
  • Ryhmien koonnit käydään yhteisesti lävitse ja keskustellaan yhdessä siitä, mitä ajatuksia hahmoihin liitettiin? Mitä yhtäläisyyksiä eri hahmojen välillä on ja mitä eroavaisuuksia? Mitä muuta hahmot olivat, kuin jo esiin tulleita asioita? Uudet ominaisuudet käydään kirjoittamassa taululle / liimaamassa uudet post-it-laput. Lopuksi käydään lävitse, miten uudet vastaukset eroavat edellisistä? Muodostuiko henkilöistä uudenlainen tai moninaisempi kuva? Miten paljon erilaisuutta ja moninaisuutta voi yhdessä ihmisessä olla?