keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

I filmen beskrivs syskonens familjer: Gertruds barndomsfamilj och systerns nya familj.

a. Vad berättar filmen om syskonens liv? Hurdan var flickornas barndomsfamilj? Fattigdomen, faderns alkoholbruk, hemmet var trångt och smutsigt fast läget var naturskönt.

b. Gertruds systers nya hem visas inte. Hurdant kan man tro att det är, om man tänker på systerns kläder, andra föremål, de nya föräldrarna osv. ?

c. I filmen skildes Gertruds syskon åt och placerades i olika familjer. På vilket sätt kunde man ha ändrat på familjens liv? Skulle det ha varit möjligt att hjälpa dem? Hitta på minst tre olika lösningar.