keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Hurdana var flickornas öden? Berätta om Jenny, Astrid, Alba, Lisa och Erika. 

a. Vilken person i filmen kan beskrivas som alkoholiserad, feg, grym, stark, kuvad, snäll, skygg osv. ?

b. Arbeta i små grupper och beskriv personerna i filmen med ett eller ett par ord.

c. Skriv och berätta en historia om den person ni valt utgående från beskrivningarna. 

Gertrud

I filmen håller Gertrud ett tal på flickornas vägnar och säger ”som det är”.

a. Skriv ett tal för samma flickor.

I filmen kommer Gertrud ut från mentalsjukhuset först i 45 års ålder, år 1979. Filmen beskriver inte hennes senare öden.

b. Hurdana var förhållandena på mentalsjukhus på den tiden? Hur tror ni att Gertrud påverkades av den långa sjukhusvistelsen?

Ett utdrag ur ett brev som manusförfattarens mor fick av sin syster, som blev intagen på Nannylunds ”sinnesslöanstalt” som 8-åring.

”Kära syster Gertrud, Det hjärtligaste tack för paketen som jag fick av dej. Hur har du det nu i sommar? Kan du årdna någon ledighet så att du kan komma och hälsa på mej? För det skulle verkligen vara roligt att få se dig. Tänk så länge sedan vi såg varandra. Då var jag åtta år, nu är jag nitton. Hör du något ifrån dom andra syskonen? Jag har inget hört från dem på länge… Kan du inte försöka på något sätt att hjälpa mej så att jag kan få komma ut härifrån sjukhuset. För det kan du väl förstå själv att det är inget roligt att gå här instängd när man är så ung.”

Källa: Sundstedt, Pressmaterialet om filmen.

Zacharias Topelius beskrev i tiderna det ökända hospitalet på Själö i Finland med dessa ord: I som hären inträden, lämnen bakom eder allt hopp!” På 1940- 1950-talen var det typiskt att personer med psykiatriska sjukdomar jämställdes med brottslingar. Sjukdomar beskrevs och klassificerades, människors personlighet och intelligens mättes och klassificerades med olika slags test. Psykiatrin hade låg status, och den primära funktionen var inte att bota.
På 1940-talet förekom en strävan till en holistisk syn, vid sidan av den kristliga synen etablerades en diskussion om förhållandena mellan psyke och soma. Även mentalsjukdomar diskuterades och genialitet förknippades ofta med galenskap.

På 1950-talet flerfaldigades bruket av mediciner i behandlingen jämfört med tidigare. Den huvudsakliga behandlingen bestod fortfarande av elchocker. På 1940-talet var också olika hjärnkirurgiska ingrepp i bruk (t.ex. lobotomi). Den första finländska psykiatern for utomlands för att studera psykoanalys år 1948. Källa: Helsingin Sanomat 15.12.1997.

c. Skriv om Getruds senare liv. Vad skulle ha hänt, om hon inte hade hamnat på mentalsjukhus? Tänk om Gertrud hade lyckats rymma?

Solbritt

Solbritt i filmen är en medelålders kvinna och filmens berättare. Hon är föreståndarinnan på Odenslunds arbetshem.

Solbritt börjar tvivla på det som hon har ägnat hela sitt liv år. Hon begrundar sitt eget sätt att förhålla sig till händelserna: ”Vem är man, om man blundar?”

Vilka möjligheter hade hon att påverka flickornas öde?

a. Hurdant var Solbritts liv före Odenslund? Hurdant var förhållandet mellan henne och Gertrud?

b. Hur tycker ni att Solbritt förändras i filmen? Vad tror ni hände med henne när Gertrud hade farit?

Axel

Axel är en person som folk litar på och som blir tillkallad när det uppstår svårigheter.

a. Berätta om Axel. Hurdan var han? Varför tar han slutligen inte ansvar för sina handlingar?

b. Hade Axel någon möjlighet att handla på annat sätt? Diskutera.

Doktor Berg

Berg skildras som en avlägsen och skräckinjagande person.

a. I en scen i filmen är flickorna i Bergs rum. Berätta om scenen och diskutera vilken bild inredningen i rummet och musiken ger av doktorns karaktär.