keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Händelserna i filmen utspelar sig år 1951.

a. Hurdant var det i Europa och i Norden åren 1930-60? Studera fotografier, sök information om viktiga händelser i böcker, på Internet mm. Hurdan var samhällsstrukturen då? Vad arbetade folk med? Var bodde de? Hur förändrades vardagen i takt med teknikens utveckling?

b. Intervjua personer som var unga på 30-60-talen. Hur påverkades människornas liv av andra världskriget och tiden efter kriget i olika länder? På 1950-60-talet började det uppstå en tydlig klyfta mellan ungdomars och äldre personers värderingar. På 1960-talet var de s.k. stora årsklasserna i tonåren. Ungdomarna skapade en egen kultur utgående från sina egna värderingar.  Hur blev tidens ideal synliga i vardagslivet och i samhället? Hurdant var det att vara ung eller barn då?