keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pakolaisuus, maahanmuutto ja Syyrian sota

Elokuvassa Tariq saapuu Benin luokalle tämän lailla uutena oppilaana. Tariq vaikuttaa ujolta ja hiljaiselta, ja viettää välintunnitkin mieluiten yksin. Vasta jalkapallokentällä Tariq pääsee loistamaan ja tutustumaan muihin ikäisiinsä, mukaan lukien luokkakaveriinsa Beniin.

1. Mitä elokuvassa kerrotaan Tariqin tilanteesta? Miten hän on päätynyt Saksaan ja Benin kouluun?

2. Elokuvassa Benin ja Tariqin ensikohtaaminen tapahtuu koulun käytävällä. Miksi Tariq on piilossa nurkassa eikä mene muiden lailla turvaan pihalle? Miten taas Ben reagoi tilanteeseen?

3. Minkälaisia ennakkoluuloja tai -odotuksia Tariq kohtaa elokuvassa? Miten elokuvan aikuiset ja lapset suhtautuvat Tariqiin ja hänen tilanteeseensa?

4. Miten uskottava Tariqin ja tämän perheen tarina on? Tuleeko mieleesi muita vastaavia tarinoita elokuvissa tai kenties uutisissa? Mitä niistä on jäänyt mieleen?

5. Muistelkaa elokuvan kohtauksia, joissa Tariq esiintyy. Miten Tariq esitellään ensimmäisenä koulupäivänään luokkatovereille? Miten Tariq reagoi tilanteeseen, missä häntä pyydetään pelaamaan jalkapalloa toisen oppilaan tilalla? Entä miten Tariq reagoi kesken legoleikin vieraillessaan Benin luona ensimmäistä kertaa? Mitä ajatuksia ja tunteita nämä hetket kohtaukset sinussa? Mitä arvelet, miksi Tariq reagoi tilanteisiin juuri niin kuin reagoi? Miten ympärillä olevat ihmiset taas reagoivat nähdessään Tariqin reaktion?

Voitte käyttää pohdinnan apuna Suomen mielenterveysseuran tekstiä Maahanmuutto on iso elämänmuutos.

Vinkki!
Voitte vielä syventää keskustelua tai tehdä lisäharjoituksia seuraavan materiaalin avustuksella.
Suomen Mielenterveysseura: Opas maahanmuuttajien parissa toimiville (PDF)

Pakolaisuus

6. Miettikää ja listatkaa ylös niin monta asiaa kuin teille tulee mieleen liittyen pakolaisuuteen. Verratkaa sitten listoja ryhmän kesken, ja poimikaa ylös yleisimmin esiintyviä huomioita. Minkä tyyppiset asiat nousevat erityisesti esille?

7. Tutustukaa pakolaisuuteen liittyviin määritelmiin Suomen Pakolaisavun sivuilla. Jakautukaa sitten pareihin tai pienryhmiin, ja selittäkää
termit toisillenne omin sanoin niin hyvin kuin pystytte. Palatkaa sitten edelliseen tehtävään, missä kirjasitte ylös pakolaisuuteen liittyviä asioita: kuinka moni näistä liittyi pakolaisuuteen, kuinka moni taas maahanmuuttoon tai siirtolaisuuteen?

8. Voitte koostaa Pakolaisavun termeistä sanapelin, jossa kirjoitatte termit yksitellen lapuille, laitatte laput nurinpäin pöydälle tai astiaan, poimitte lapun yksi kerrallaan ja selitätte toisille saamanne termin vuorotellen. Pohtikaa tämän jälkeen, oliko tehtävä mielestänne helppo vai haastava, ja mistä tämä voisi
johtua.

9. Suomen Pakolaisavun sivuilla määritellään pakolaisuutta seuraavasti:
“Yhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimus määrittelee pakolaiseksi henkilön, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poliittisen käsityksensä takia tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka oleskelee sen maan ulkopuolella, jonka kansalainen hän on, ja joka mainitun uhan vuoksi ei voi tai halua palata takaisin kotimaahansa.
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklan mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Palautuskiellon mukaan pakolaista ei saa palauttaa sellaisten alueiden rajoille, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden ja tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.”
Lähde: pakolaisapu.fi

  • Pohtikaa tekstin ja elokuvan pohjalta, millä perustein Tariq ja tämän veli olisivat oikeutettuja jäämään Saksaan.

Vinkki opettajalle!

Voitte poimia ryhmällenne aihepiirin käsittelyyn sopivan tehtävän myös Maailmankoulun sivuilta.

Voitte tämän lisäksi tutustua seuraavien Koulukinon elokuvien oppimateriaaleihin ja poimia sieltä soveltuvasti tehtäviä ja vinkkejä aiheen käsittelyyn:
Le Havre
Fuocoammare
The Good Lie
Kenen joukoissa seisot

Syyrian sodasta löytyy tietoa mm. Maailma.net -sivustolta