keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Keskustelkaa, mitä tarkoittaa stereotypia.
Wikipedian määritelmän mukaan yleistys eli stereotypia tarkoittaa joidenkin yksittäisten asioiden tai ilmiöiden käsittämistä ryhmäksi eli joukoksi, jonka jäsenillä on samankaltaisia piirteitä. Usein stereotypiat koetaan kielteisiksi, koska ne antavat helposti negatiivisen leiman suuremmalle joukolle asioita tai ihmisiä, vaikka ne on määritelty muutamien kriteerien perusteella.
Mikä tai mitkä asiat näyttäytyivät elokuvassa stereotypioina? Tarkastele esimerkiksi henkilöhahmoja, miljöötä, yksinhuoltajuutta, maahanmuuttajia.
Näyttäytyvätkö eri stereotypiat elokuvassa kielteisellä vai positiivisella tavalla?
Mistä stereotypiat kumpuavat? Ovatko ne totta?
Mitä henkilöhahmoista kerrottiin? Keitä he olivat ja minkälaisia ominaisuuksia heillä oli?
Perustuvatko elokuvan hahmot faktaan vai fiktioon?
Miten elokuvassa stereotypioita voitaisiin muuttaa positiivisempaan suuntaan? Miten stereotyyppisiä mielikuvia voitaisiin muuttaa oikeassa elämässä?

2. Pohdi, miten paikkojen julkisuuskuvaa muokataan.
a) Minkälaisen kuvan sait Vuosaaresta? Mitä paikasta kerrottiin? Vertaile minkälaisia mielikuvia sinulla oli Vuosaaresta ennen elokuvaa ja elokuvan jälkeen.
Onko Itä-Helsinki tai Vuosaari huonomaineinen kaupunginosa? Mitkä asiat vaikuttavat mielikuvaan Vuosaaresta tässä elokuvassa ja mediassa yleisesti?  
Etsi ja lue, minkälaisia artikkeleita tai median tuottamaa materiaalia Vuosaaresta on tehty ja pohdi miten Vuosaari on näkynyt mediassa: mitä Vuosaaresta kirjoitetaan, minkälaisissa yhteyksissä paikka mainitaan, minkälaisia uutisia paikasta on, keitä on haastateltu. Minkälaisen mielikuvan materiaali antaa?
b) Voit pohtia julkisuuskuvaa myös oman asuinpaikkasi kautta. Etsi artikkeleita omasta paikkakunnastasi tai asuinalueestasi? Minkälainen maine sillä on ja pitääkö se paikkansa? Miten se on muokkaantunut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen?
Kuvaile asuinpaikkaasi muutamalla lauseella. Minkälaisen uutisen sinä kirjoittaisit omasta asuinalueestasi tai miten mainostaisit sitä ulkopuoliselle. Minkälaisen TV- tai lehtimainoksen tekisit. Harjoituksena voi tehdä esimerkiksi matkailumainoksen omasta asuinalueesta tai mindmap-tyyppisen harjoituksen, johon kerätään asuinpaikasta olemassaolevia mielikuvia. Siihen voi käyttää esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia, tekstiä tai omia piirroksia.