keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Arkkitehtuuri ja elokuvan miljöö

 

1. Da Vinci -koodissa on monia tapahtumapaikkoja, jotka ovat melkein henkilöhahmojen asemassa elokuvan kerronnan kannalta. Ne näyttelevät 
elokuvassa hyvin tärkeää osaa. Kuvauspaikat ovat suurelta osin autenttisia, esimerkiksi Louvren kuvauksia varten saatiin Ranskan kulttuuriministeriön lupa. Westminster Abbeyssa sen sijaa ei saanut kuvata, joten Abbeyn roolin sai esittää Lincoln Cathedral. 
  • Mikä merkitys mielestänne aidoilla kuvauspaikoilla on elokuvan uskottavuudelle? Saavutettaisiinko tapahtumapaikkojen studioon lavastamisella sama lopputulos? 
 
2. Kirkkoarkkitehtuuri Luokassa muodostetuista ryhmistä jokainen valitsee yhden elokuvan tarinassa tärkeää osaa näytelleen kirkon ja esittelee sen 
arkkitehtuuria ja tyylipiirteitä. 
 
Kirjallisuutta: 
Elokuva ja arkkitehtuuri 1996. (Toim. Mikael Sundman.) Helsinki: Edita. 
Grönholm, Inari – Piironen, Liisa. Kuvansommittelun perusteet. Helsinki: Kirjayhtymä. 
Honour, Hugh – Fleming, John 2001. Maailman taiteen historia. Kolmas uudistettu painos. Suom. 
Marja Itkonen-Kaila – Jüri Kokkonen – Raija Mattila – Tutta Palin – Seppo Sauri. Helsinki: Otava. (Alkuteos A World History Of Art. London: Calmann & King Ltd.) 
Kraube, Anna-Carola 2000. Maalaustaiteen historia renessanssista nykypäivään. Könemann. 
Moisander, Riitta – Töyssy, Seppo – Vartiainen, Liisa – Viitanen, Pirjo 1984: Uuden lukion kuvaamataito 1 & 2. Porvoo: WSOY. 
Onni Okkonen: renessanssin taide. Italian rakennus-, veisto ja maalaustaide 1400- ja 1500-luvulla WSOY, 1947 
Paulsson Gregor & Thomas 1984. Tie taiteen maailmaan. Juva: WSOY. 
Sassoon, Donald : Mona Lisa 2006: maailman tunnetuimman maalauksen tarina. 
Taiteen pikkujättiläinen, WSOY, 1995.
Vallentin, Antonina 1995: Leonardo da Vinci. WSOY. 
http://www.leonardo.net/