keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Renessanssitaide ja Leonardo da Vinci

1. Jo elokuvan nimi paljastaa keskeisimmässä asemassa olevan taiteilijan, miettikää millainen kuva Leonardosta elokuvan pohjalta syntyy. Pohtikaa hänen asemaansa taidehistoriassa ja länsimaisessa kulttuurissa yleensä. 

(Monet Leonardon teokset ovat oleellinen osa länsimaista visuaalista kulttuuria ja ne ovat ylittäneet myös korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin rajat, esim. Mona Lisan hymyä on voitu ihailla vaikkapa lukuisissa mainoksissa. Myös Da Vinci –koodin menestys on tästä hyvä esimerkki. 
Renessanssitaiteessa merkittäviä piirteitä olivat keskeisperspektiivin synty 1400-luvun Italiassa, humanismi ja antiikin ihailu. 
Geometrian ja perspektiivioppi kuuluivat taiteilijan tärkeimpiin taitoihin. Taiteilijoiden kirjoittamat oppikirjat ja tutkielmat loivat pohjaa uudelle länsimaiselle taiteelle. Uomo universale, kekseliäs ja luova yleisnero, tuli taiteilijaihanteeksi ja taiteilijat pyrittiin rinnastamaan tiedemiehiin. Tieteen ja taiteen yhteensulautuminen oli Leonardolle ja renessanssille tyypillistä. Leonardo maalausta käsittelevässä kirjassaan: ”Se joka ei ole matemaatikko, älköön lukeko kirjani pääjaksoa.”) 
 
2. Leonardo tunnettiin sfumato-tekniikan mestarina. Mona Lisankin salaperäinen hymy ja utuinen vaikutelma ovat tällä tekniikalla synnytettyjä. Termillä tarkoitetaan maalaustekniikkaa, jossa valoa ja varjoa yhdistetään pehmeästi ääriviivoja häivyttämällä ja hillittyjä sävyjä käyttämällä sekä hienovaraisilla väri ja -sävysiirtymillä. Tekniikalla saadaan aikaan chiaroscuroksi kutsuttu ”valohämy” -vaikutelma. 
  • Tarkastelkaa tällä tekniikalla maalattuja teoksia ja toteuttakaa oma teos samalla tekniikalla. Pohtikaa myös elokuvataiteessa käytettyä valaistusta ja värisävyjä tältä kannalta.
  • Miten kuvailisitte Da Vinci –koodin valaistusta ja värimaailmaa? (mm. Stanley Kubrickin elokuvan Barry Lyndon kynttilän valaisemat kohtaukset synnyttävät chiaroscuroa muistuttavan vaikutelman. Da Vinci –koodissa takaumat on erotettu elokuvan nykyhetkestä värisävyjen ja kovemman valaistuksen avulla.) 

3. Kultainen leikkaus Da Vinci -koodi -kirjassa todetaan että ”taide on ihmisen yritys jäljitellä Luojan käsialan kauneutta” ja kultainen leikkaus kuvataan tärkeimmäksi keinoksi saavuttaa täydellinen harmonia. Kultainen leikkaus onkin ollut taidehistoriassa kuvan sommittelun pääperiaatteita ja on sitä edelleen. Myös elokuvassa keskeistä osaa esittävä teos Vitruviuksen mies ilmentää kultaista suhdetta: tässä kuuluisassa piirroksessa Leonardo Da Vinci on laskenut ihmisruumiin mitat kultaisen suhteen avulla. 

 

  • Etsikää taidehistorian eri aikakausilta esimerkkejä kultaisesta leikkauksesta ja pohtikaa sen merkitystä visuaalisessa kulttuurissa ylipäätään (mainoksissa jne.) 
  • Tehkää oma työ, jonka sommitelma perustuu kultaiseen leikkaukseen.