keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

1. Louvre on ”taidemuseoitten taidemuseo”, jonka kokoelmat antavat laajan kuvan taiteen merkityksestä ihmiskunnan historiassa. Tämä maailman kuuluisin taidemuseo ja modernin museoideologian koti on myös ollut esikuvana myöhemmille yleisölle avoinna oleville museoille. Monta muodonmuutosta läpikäyneessä rakennuksessa, joka keskiajalla oli linna, avattiin museo 1793. 
 
Tutustukaa Louvreen, sen arkkitehtuuriin, historiaan ja kokoelmiin internetsivujen avulla
 
2. Museokäynti paikallisessa taidemuseossa. 
Tutustukaa ennen käyntiä taidemuseoiden toiminta-ajatusten tiivistelmään, jonka mukaan taidemuseoiden tehtävänä on: 
  • Kuvataiteen ja siihen liittyvien ilmiöiden tallentaminen, tutkiminen, säilyttäminen ja näytteillä pitäminen. 
  • Yleisön perehdyttäminen kuvataiteeseen ja sen tuntemuksen lisääminen taidekasvatuksen avulla. 
  • Kuvataiteen ja sen myötä luovan henkisen toiminnan aseman ja merkityksen edistäminen yhteiskunnassa yleisen hyvinvoinnin hyväksi. 
  • Elämysten välittäminen ja tuottaminen vuorovaikutuksessa oman yhteisön kanssa. Samalla vahvistetaan näkemystä identiteetistä ja luodaan uusia näkökulmia siihen. 
  • Uusien toimintamuotojen ja -mallien luominen ja kehittäminen. 
  • Monipuolisten kuvataidepalvelujen tarjoaminen. 

(Helena Sederholm: Taiteen tulkkina. Selvitys taidemuseoiden erityisluonteesta. Opetusministeriö: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja Nro 5/2001. s.4) 

 
Pohtikaa taidemuseon toiminta-ajatuksen toteutumista paikallisessa museossa. Mitkä ovat omasta mielestänne taidemuseoiden tärkeimmät tehtävät? Mitä taidemuseot teille merkitsevät? Miten nuoria saataisiin enemmän taidemuseoiden asiakkaiksi? Pohtikaa myös Louvren toimintaa näiden periaatteiden kannalta. 
 
Kirjallisuutta 
Rönkkö, Marja-Liisa 1999: Suomalainen taidemuseo. Louvren ja Louisianan perilliset. Helsinki: Valtion taidemuseo.