keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Dramaturgien ilkityöt – kirjasta draamaksi

Kuva: Italo Moncada / Future Film

Suomen kieli ja kirjallisuus: T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla; T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä; T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana; T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa; T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Kuvataide: T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Henkilö, joka muokkaa kirjan elokuvaksi, näytelmäksi tai kuunnelmaksi, on ammatiltaan dramaturgi. Monesti dramaturgien valinnat ärsyttävät katsojia ja kuulijoita. Hauska kohtaus tai jopa kokonainen hahmo on jätetty pois, ja tilalle on tullut vaikka mitä pöhköä.

1. Keskustelkaa elokuvista, jotka ovat muuttuneet matkalla kirjasta filmiksi. Mitä ajattelette esimerkiksi Harry Potter ja salaisuuksien kammion filmisovituksesta? Tuleeko mieleen toisia elokuvia, jotka on toteutettu väärin? Onko hyvä vai huono asia, että tarinaa muutetaan?

2. Lukekaa kirja Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka. Mikä siinä on samaa kuin elokuvassa? Mitä on muutettu? Miksi?

3. Dramaturgeilla on taiteellinen vapaus, mutta monesti jotain on lisättävä tai otettava pois, jotta tarina saadaan toimimaan uudessa muodossaan. Kokeilkaa itse:

Jakautukaa ryhmiin. Jokainen ryhmä saa lyhyen tekstinpätkän, josta ryhmän tehtävänä on valmistaa elokuvan, näytelmän tai kuunnelman kohtaus. Se voidaan videoida, äänittää tai näytellä luokalle. Ryhmä kertoo, millaisista asioista ryhmässä päädyttiin keskustelemaan ja mitä jouduttiin muuttamaan.

Tekstinä voi käyttää mitä tahansa luokassa vaikkapa yhdessä luettuja kirjaa tai niitä löytyy helposti iltasatu.orgista.