keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Italo Moncada / Future Film

Suomen kieli ja kirjallisuus: T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana; T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottami-seen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen; T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

1. Keskustelkaa salapoliisikirjallisuudesta.

 • Mitä etsivätarinoita olette lukeneet?
 • Millaisia etsiviä niissä on?
 • Millaisia ominaisuuksia kirjojen etsivillä on?
 • Entä millaisia rikollisia, rikoksia ja johtolankoja kirjoissa on?
 • Miten syyllinen selviää?
 • Miten tarina yleensä etenee? (Voitte käyttää apuna draaman kaarta.)

2. Käykää kirjastossa.

Millaisia etsivätarinoita löytyy kirjaston hyllystä?

Millaisia salapoliisikirjoja kirjaston henkilökunta suosittelee?

Lainatkaa ja lukekaa!

3. Keksikää etsivä.

 • Nimi?
 • Ikä?
 • Ulkonäkö?
 • Ammatti (jos ei etsivä)?
 • Pukeutumistyyli?
 • Perhe?
 • Luonteenpiirteet?
 • Erityislahjakkuus?
 • Heikkoudet?
 • Apuri?
 • Ystävät?
 • Arkkivihollinen?

4. Kirjoittakaa etsivän tai rikollisen tavallisesta päivästä.

5. Elokuvassa Henkka kirjoittaa aineen aiheesta ”Mitä minä pelkään”. Kirjoittakaa sama aine joko omasta tai jonkun toisen elokuvan henkilön näkökulmasta.

6. Lukuliikkeen mainiosta luovan kirjoittamisen oppaasta koululaisille löytyy Tarinakone (s.21), jota kannattaa hyödyntää tehtävää työstäessä.

7. Lastenkirjainstituun sivuilta löytyy tämä hauska tarinakätköilytehtävä.

8. Tässä Turun yliopiston materiaalissa on ohjeita kirjoituspajan järjestämiseen ja mm. pohja, johon salapoliisitarinaa voi suunnitella.