keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Italo Moncada / Future Film

Suomen kieli: T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla; T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Kuvataide: T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen; T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Musiikki: T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elä-mykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

Laaja-alaiset taidot: L4 Monilukutaito

1. Huomasiko kukaan, millainen musiikki soi elokuvan alussa kiipeilykohtauksessa? Tai myöhemmin, kun Henkka ja J.K. menevät yöllä metsään?

Musiikilla luodaan tunnelmaa ja kuvataan tunteita. Tutustukaa elokuvien musiikkivalintoihin. Millainen tunnelma tulee Harry Potterin tunnussävelestä? Tutkikaa suosikkielokuvienne musiikkivalintoja. Opettaja voi myös soittaa valitsemiaan kappaleita luokalle, joka miettii, millaisiin kohtauksiin ne sopisivat.

Voitte myös valita kappaleita, jotka sopivat itse tekemiinne videoihin tai näytelmiin. Miten tunnelma muuttuu, jos samaan kohtaukseen laitetaan eri musiikki?

2. Rikkinäinen ilmepuhelin. Istukaa piirissä tai jonossa. Yksi ottaa kasvoilleen erikoisen ilmeen ja katsoo ilme kasvoillaan vieruskaveria. Kaveri ottaa kasvoilleen saman ilmeen ja kääntää sen seuraavalle. Millaiseksi ilme muuttuu?

3. Herättäkää henkiin keksimänne etsivä.

  • Piirtäkää tai muovailkaa.    
  • Harjoitelkaa esittämään etsivää. Miten tämä kävelee, istuu, käyttää käsiään? Kosketteleeko tämä piippua tai partaa? Esimerkkinä voi käyttää muutamaa pätkää tästä Youtube-videosta, johon on koottu hetkiä, joina Poirot järjestelee asioita.
  • Etsikää sopivat vaatteet ja videoikaa lyhyt pätkä, jossa etsivä vaikkapa istuu tuoliin ja pohtii tapausta.
  • Piirtäkää kuva etsivästä ja animoikaa se FlipaClipillä.
  • Suunnitelkaa etsivän käyntikortti, nettisivut tai IG-postaus.
  • Tehkää sama rikolliselle.

4. Tehkää meemejä elokuvan still-kuvista. Löydät kuvat oppimateriaalin Tutki tunteita, kirjoita kuvista -osiosta.