keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Italo Moncada / Future Film

Suomen kieli ja kirjallisuus: S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen, S2 Tekstien tulkitseminen

Kuvataide: T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhte-yksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

  • Millaisina aikuiset esitetään elokuvassa? Kuvaako se todellisuutta? Miksi ja miksi ei?
  • Henkka ei haluaisi kouluun, koska siellä opitaan vääriä asioita. Haluatko sinä käydä koulua? Opitaanko koulussa tärkeitä asioita? Oppisitko paremmin jollakin muulla tapaa?
  • Millaisia ominaisuuksia hyvällä etsivällä on? Voitte käyttää apuna vahvuuskortteja. Onko joku vahvuus, jota etsivä ei tarvitse?
  • Elokuvassa on paljon huumoria. Millaiset kohtaukset olivat teistä kaikkein hauskimpia? Entä oliko joku kohtaus erityisen jännä?
  • Henkalla on voimakas mielikuvitus. Hän päättelee murhan tapahtuneen melko kevyin perustein. Uskoitko, että murha on todella tapahtunut? Ketä epäilit syylliseksi? Kenen arvelit ohjanneen dronea?
  • Elokuvassa sivutaan pelkoja. Millaiset asiat pelottavat sinua?