keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Italo Moncada / Future Film

Suomen kieli: T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla; T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

Laaja-alaiset taidot: L4 Monilukutaito

Allaolevassa liitteessä (PDF) on pysäytyskuvia elokuvasta. Kuvissa henkilöiden kasvoilla on hyvin voimakkaita tunnetiloja.

1. Jos ryhmällä on vaikeuksia tunteiden tunnistamisessa, kuvia voi hyvin katsoa jo ennen elokuvaa ja miettiä, millaisia tunnetiloja ilmeet kuvastavat. Muuten tutkikaa kuvia elokuvan jälkeen.

  • Ketä kuvissa on?
  • Millaisesta kohdasta elokuvaa kuva on?
  • Mitä on tapahtunut ennen kuvaa ja sen jälkeen?
  • Millaisia tunteita ilmeet kuvastavat?

2. Katsokaa kuvia yksi kerrallaan ja yrittäkää tehdä samanlainen ilme kuin kuvassa. Voitte myös tehdä ryhmissä tunnepotretteja, joissa jokaiselle ryhmälle määrätään yksi tunne. Ryhmän tulee ottaa kuva, jossa kaikkien ilme ja asento kuvastaa tuota tunnetta.

3. Kirjoittakaa kuvasta. Kirjoitustehtäviä:

a) Etsikää kuvista eri sanaluokkiin kuuluvia sanoja, esim. substantiiveja tai adjektiiveja.

b) Valitkaa yksi kuva, johon kaikki askartelevat puhekuplat. Mitä henkilöt voisivat sanoa? Yrittäkää keksiä jotakin, mitä elokuvassa ei ollut.

c) Kirjoittakaa valitusta kuvasta kolme kokonaista virkettä. Kirjoittakaa sen jälkeen, mitä kuvan jälkeen voisi tapahtua. Se voi olla keksittyä tai jotain, mitä tapahtui oikeasti.