keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rodun, rasismin ja valkoisuuden konstruktio

Kansanvalta 2022. Greenlit Productions Oy.

Rasismin merkityksestä ja rodun konstruktiosta tiedetään edelleen vähän, vaikka yhteiskuntaluokalla ja rodulla on merkittävä rooli pohjoismaisissa identiteeteissä ja historiassa. Suomalaista historiaa ei yleisesti käsitetä tai käsitellä kolonialismin ja rasismin yhteydessä. Sen sijaan tyypillinen mielikuva on yhä, ettei Suomella ole kolonialistista historiaa.

Suomalainen ekseptionalismi (= erityislaatuisuus tai poikkeuksellisuus) tarkoittaa uskomusta, ettei Suomi ole ollut osa kolonialistisia käytäntöjä, minkä vuoksi kolonialismin perintöä ei tarvitse tarkastella tai purkaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Rasismi ja eurosentrismi ovat esimerkkejä tästä. Kuva Suomesta välittyy erityislaatuisena verrattuna muihin kulttuureihin, kun Suomea palkitaan ihmisoikeustilanteestaan. Ekseptionalismi viittaa siten uskoon eettisestä ylivertaisuudesta, jolloin pohjoismaisen tai eurooppalaisen taustan ulkopuolisten ihmisten elettyä todellisuutta ei oteta todesta.

Suomalaisen ekseptionalismin ja viattomuuden käsityksen ylläpitäminen on mahdollistanut muun muassa saamelaisten ja etnisten vähemmistöjen kaltoinkohtelun ja ulossulkemisen. Tämä historiallinen epäoikeudenmukaisuus on sidoksissa ihmisryhmien rodulliseen hierarkiaan Suomessa.

Vaikka Suomella ei ole ollut siirtomaita, Suomen historia ja suhde saamelaisiin heijastaa epätasa-arvoa, kolonialismia ja sortoa. 1800- ja 1900-luvuilla suomalaisia pidettiin ei-eurooppalaisina, eli muita eurooppalaisia alempiarvoisina ihmisinä. Suomalaisuus haluttiin liittää eurooppalaiseen ryhmään ja valkoisuuteen, minkä vuoksi saamelaiset rodullistettiin ja asetettiin ihmisryhmien hierarkiassa alemmas. Sen seurauksena saamelaiset nähtiin ”toisina” ja alempiarvoisina suomalaiseen identiteettiin nähden. Saamelaisia vietiin kodeistaan ja pakotettiin mukautumaan suomalaiseen kieleen, kulttuuriin ja toimintatapoihin mm. koulujärjestelmän avulla.

Vinkki! Lisätietoa saamelaisten kohtaamasta rasismista löytyy Koulukinon Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -oppimateriaalista.

Tehtäviä

 1. Biologisia ihmisrotuja ei ole olemassa, vaan kaikki ihmiset kuuluvat samaan geneettiseen homo sapiens -ryhmään. Tästä huolimatta ihmisiä on luokiteltu ja luokitellaan edelleen ulkoisten piirteiden, kuten ihonvärin, mukaan ”rotuihin”. Ota selvää FEM-R -järjestön sivuilta löytyvästä sanastosta:
  Mitä tarkoittaa rasismi? Mitä tarkoittaa rodullistaminen?
  Pohdi miten termit liittyvät toisiinsa. Miten ilmiöt näkyvät yhteiskunnassa?

 2. Rasistisessa rodullisessa hierarkiassa valkoisuutta pidetään normina, mutta mitä se tarkoittaa? Pohdi itseksesi seuraavien väittämien avulla sitä, miten alla olevat normit ilmenevät arjessasi.
 • Nimesi tai ulkonäkösi ei vähennä mahdollisuuksiasi saada hakemaasi työtä tai asuntoa.
 • Kun sinulle kerrotaan kansallisesta historiasta tai sivistyksestä, sinulle näytetään kuvia ihmisistä, jotka kuuluvat kanssasi samaan etniseen ryhmään.
 • Näköisesi ihmiset ovat usein esillä mediassa omalla äänellään.
 • Ryhmäsi edustajista kirjoitetaan pääosin positiivisesti mediassa.
 • Kielitaitoasi arvostetaan.
 • Vanhempiesi tai opettajiesi ei ole tarvinnut varoittaa sinua syrjinnästä tai vaaroista, joita voit kokea ihonvärisi tai etnisyytesi takia.
 • Et pelkää poliisin pysäyttävän sinua kadulla.
 • Uskontosi tai maailmankatsomuksesi tärkeät hetket on merkitty kansalliseen kalenteriin.
 • Useita näköisiäsi ihmisiä on päättävässä asemassa kansallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa.
 • Tapaamasi ihmiset lausuvat nimesi oikein.
 • Et ole koskaan elämäsi aikana kokenut syrjintää taustasi tai ominaisuuksiesi takia.
 • Koet, että kieltäsi, kulttuuriasi ja uskontoasi arvostetaan yhteiskunnassa, jossa elät.
 • Löydät kaupasta tuotteita, jotka huomioivat ihonvärisi tai hiuksesi.

Pohdi miten valkoisuus ilmiönä liittyy väittämiin. Vastaisitko väittämiin toisin, jos edustaisit jotain toista etnistä ihmisryhmää?