keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Seksuaalivähemmistöjä koskevia virstanpylväitä Suomessa

Tutustukaa alla olevaan listaan tärkeimmistä hlbti-ihmisiä koskevista lainsäädännöllisistä muutoksista ja tapahtumista. Luokan oppilaat voidaan myös jakaa pareihin, joista jokainen saa yhden muutoksen tutustuttavaksi (oppimateriaalin etusivulla on linkkejä, joista tietoa voi hakea).

Mistä on kyse? Mitä seurauksia tällä muutoksella on ollut? Miettikää yhteiskunnallista kehitystä laajemmassa mittakaavassa. Millainen yhteiskunnallinen kehitys on mahdollistanut näitä muutoksia? 

1894 Sekä naisten että miesten homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astuu voimaan

1971 Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista

1971 Suojaikärajoja korotettiin homoseksuaalisten suhteiden osalta

1971 Kehotuskielto astuu voimaan

1974 Seksuaalinen tasavertaisuus ry (Seta) perustetaan

1981 Sosiaalihallitus poistaa virallisesta tautiluokituksesta homoseksuaalisuuden sairaudeksi luokittelevan kohdan.

1999 Kehotuskielto kumottiin eli julkisesta kehottamisesta samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen ei voinut enää saada rangaistusta.

1999 Hetero- ja homoseksuaalisen seksin suojaikärajat yhtenäistetään

2000 Uusi perustuslaki astuu voimaan. Lain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. (Perustuslaki 2:6, Perusoikeudet)

2001 Uudessa työsopimuslaissa kielletään eksplisiittisesti sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä

2002 Samansukupuolisten parisuhteiden virallistaminen mahdollistuu

2003 Translaki (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) astuu voimaan. Sen myötä Kastroimislaki kumottiin. 

2004 Yhdenvertaisuuslaki tulee voimaan sisältäen syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen viranomaisille

2007 Laki hedelmöityshoidoista sallii hoidot myös naimattomille naisille ja naispareille

2007 Sosiaalinen vanhempi saa oikeuden vanhempainrahakauden käyttöön, jos hän on rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuu yhdessä juridisen vanhemman ja lapsen kanssa. (Sairausvakuutuslaki)

2009 Valmisteilla hallituksen esitys lain rekisteröidystä parisuhteesta muuttamiseksi siten, että perheen sisäinen adoption mahdollistuisi samaa sukupuolta oleville pareille.