keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Syrjintä ja homofobia

a) Syrjintää ovat tilanteet ja prosessit, joissa henkilö joutuu tai asetetaan muita huonompaan asemaan esimerkiksi etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, vammansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoliidentiteettinsä vuoksi. Syrjintä ei aina perustu siihen millaisia ihmiset todella ovat, vaan myös siihen, mitä mielikuvia ja ennakkooletuksia heihin liitetään.

Suora tai välitön syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan avoimen eriarvoisesti. Välitöntä syrjintää on esimerkiksi se, jos henkilö ei saa palvelua ravintolassa seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Epäsuoraa tai välillistä syrjintää on tilanne, jossa henkilö joutuu erityisen epäedulliseen asemaan muihin nähden näennäisesti puolueettoman säännöksen, perusteen tai käytännön vuoksi ilman, että toiminnalle on olemassa hyväksyttävä tavoite. Välillistä syrjintää on muun muassa se, jos työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä.

Rakenteellinen syrjintä on paikannettavissa yhteiskunnan rakenteisiin, kuten olemassa oleviin käytäntöihin, sopimuksiin, lainsäädäntöön ja palveluihin. Esimerkkinä voi olla se, että samaa sukupuolta olevat parit eivät saa adoptoida lapsia.

  • Minkälaista syrjintää elokuvassa esiintyi?
  • Minkälaista (esimerkiksi median julkituomaa) syrjintää Suomessa esiintyy?
  • Onko sinua syrjitty, millä perusteella?
  • Miten syrjintään voi puuttua?
  • Kenellä on velvollisuus puuttua syrjintään?

b) Homofobia on termi, jolla kuvataan vastenmielisyyttä, inhoa ja pelkoa homoja kohtaan. Homofobia ei käsitteenä kuulu samaan luokkaan kuin psykologiset fobian käsitteet (esim. klaustrofobia, ahtaiden paikkojen kammo tai agorafobia, avoimien paikkojen kammo), jotka luokitellaan ahdistuneisuushäiriöihin. Homofobia rinnastuu läheisesti rasismiin ja ksenofobiaan, muukalaisuuden pelkoon.

  • Missä elokuvan kohtauksissa ilmeni homofobiaa?
  • Oletko joutunut kohtaamaan tai todistamaan homofobista tai ksenofobista käyttäytymistä omassa elämässäsi?
  • Miten luulet homofobisen käyttäytymisen vaikuttavan homoihin, yksilöinä ja yhteisönä?
  • Miten homofobiaa voisi poistaa?