keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ennen elokuvan katsomista

Elokuvassa esiintyy pohjoisen eläimistä mm. poroja, susia, lumikko ja liito-orava. Etsikää tietoja näistä eläimistä ja tehkää ryhmätyönä A3-kokoinen seinälehti hankkimienne tietojen perusteella, tai tutustukaa eläimiin seuraavien tehtävien avulla.

 
Poro 
a. Mihin eläinryhmään poro kuuluu? Onko se villieläin? Selvittäkää sen elinalueet, ravinto, ulkonäkö viholliset yms. Mihin poroja käytetään? Mitä tarkoittaa poroerotus? Mikä on poron jälkeläisen nimitys? Mitä eri nimityksiä porosta käytetään? (Esim. vasa, vaadin, vuonelo, hirvas, urakka.) Mikä on paliskunta?Miettikää, miten mahdollinen ilmaston muuttuminen voisi vaikuttaa poron elämään? 
 
b. Liitteessä 1 on tehtävämoniste "Porotietoa", jossa oppilaiden tehtävänä on arvata poroon liittyvien käsitteiden oikeat merkitykset.
Porotiedon oikeat vastaukset: 
Kiela poronsarvesta tehty rengas, jonka läpi suopunki heitettäessä juoksee tehden silmukan 
Kopara poron sorkka 
Juto ajoporo 
Peski poronnahoista ommeltu turkki 
Ruukaltaa laukata, syöksyä kiireesti 
Suopunki silmukkapäinen, ohut köysi, jolla poro heitetään kiinni  
Säpikkäät poronnahkaiset säärystimet 
Nulppo sarvensa pudottanut hirvas 
Rykimä porojen kiima-aika 
Tokka suuri porolauma
 
Susi 
a. Mihin eläinryhmään susi kuuluu? Paljonko Suomessa on susia? Selvittäkää niiden elinalueet, ravinto ulkonäkö yms. Mitä niiden elintapoihin tai käyttäytymiseen kuuluu? Montako sutta muodostaa lauman? Kuinka vanhaksi ne elävät luonnossa? Miksi sudet ovat vähentyneet? Miksi susia vainotaan? 
 
b. Susitehtäviä: 
• Missä tarinassa poika huutaa apua, ilman syytä? (Pekka ja susi)
• Millainen tarina liittyy Roomaan ja suteen? (Susi imetti tarun mukaan Rooman kaupungin perustajia, veljeksiä Romulusta ja Remusta)
• Missä sadussa poika ratsastaa suden selässä? (Peikko ja tonttupoika)
• Luetelkaa satuja, tarinoita, elokuvia tai sarjakuvia joihin liittyy susi
• Keskustelkaa, millaisia ovat yleensä satujen ja tarinoiden sudet
 
c. Miten susi viestii? Miten se ääntelee? Miten sen asento, häntä, korvat, kuono yms, muuttuvat eri tilanteissa? 
Suurentakaa liitteessä 1 olevat susikuvat ja heijastakaa ne kaikkien nähtäväksi tai tarkastelkaa niitä tehtävämonisteesta. 
Tutkikaa kuvia ja miettikää, mitä suden asennosta voi päätellä. Verratkaa sitten ajatuksianne seuraavaan listaan. Löydättekö yhtäläisyyksiä? 
 
Liitteessä 1 on tehtävä ”Miten susi viestii”. Tehtävän vastaukset: 
1. Voimakas, valmis puolustamaan asemaansa. 
2. Nöyrä, osoittaa alemmuutensa 
3. Utelias, vahva, ei uhkaava 
4. Leikkisä, innostunut 
5. Arka, alistuva, heikko 
6. Pelokas, valmis puolustamaan tai pakenemaan 
7. Voimakas, kiinnostunut, ei uhkaava 
 
d. Piirtäkää croquis-piirroksia sudesta hiilellä voimapaperille. 
 
Lumikko 
Lumikko on Euroopan pienin petonisäkäs. Ruumiiltaan sutjakka ja vajaan vaaksan pituinen eläin on niin pieni, että se mahtuu kulkemaan myyrien 
lumeen kaivamissa käytävissä. Myyrät ovatkin lumikon tärkeintä ravintoa. Lumikko ketterä kiipeilijä ja se etsiikin puista syötävää, kuten lintujen 
munia tai poikasia. Lumikko vaihtaa talveksi ylleen valkoisen turkin. Myös häntä on talvella kokovalkoinen. Sen Kesäturkki on selkäpuolelta ruskea. Ääntelyn voi kuulla vain läheltä. Levottomana tai aggressiivisena lumikko sähisee, vikisee tai kirskuu. Kontaktiääni on kehräävä tai värisevä. Lumikon muita nimiä ovat myös pieni portimo, talvikko ja nirppa. 
 
Liito-orava 
Liito-orava on Siperian taiga-vyöhykkeen laji. Euroopassa sitä esiintyy Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Se on tavallista oravaa pienempi jyrsijä. Sen häntä on litteä, silmät ovat suuret. Sen turkki on harmaa, mutta hieman vaaleampi selkäpuolelta. Kaulan ja eturaajan taipeessa on musta viiru. Etu- 
ja takaraajojen välissä on liitopoimu. Liito-orava etenee metsässä liitäen puusta toiseen häntäänsä peräsimenä käyttäen. Etu- ja takaraajat sivuille ojennettuina liito-orava pystyy liitämään lähes sata metriä. Liito-orava on lähes äänetön otus, mutta poikaset ääntelevät kerjätessään maitoa emoltaan. Se syö lehtipuiden lehtiä, siemeniä, silmuja, versoja ja marjoja. 
(Lähde
 
 

Elokuvan katsomisen jälkeen

a. Mitä eläimiä muistatte elokuvan tarinasta? Millaisina elokuva kuvaa niitä? Kirjoittakaa taululle elokuvassa esiintyneiden eläinten nimiä. Kirjoittakaa niiden ympärille myös adjektiiveja, jotka mielestänne kuvaavat elokuvan eläinhahmoja. Esim. susi – ilkeä, paha; poro – rohkea, toiveikas; lumikko –ovela.
b. Tutkikaa ennakkotehtävässä kirjoittamianne mielikuvia poroista ja susista. Keskustelkaa yhdessä, mistä mielikuvanne ovat voineet syntyä. (Esim. satujen, uutisten, tietokirjojen tai luontokokemusten pohjalta.)
c. Olivatko elokuvan kuvaamat eläimet mielikuvienne kaltaisia tai Suomen luonnossa esiintyvien lajitovereittensa kaltaisia?