keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Etsikää internetistä Niko – lentäjän poika -elokuvan juliste. Tulostakaa julisteen kuva tai heijastakaa se 

suoraan seinälle yhdessä tarkasteltavaksi. 
 
a. Tarkastelkaa yhdessä elokuvan mainosjulisteen kuvaa: 
Keitä elokuvan hahmoja löydätte kuvasta? Miten hahmot on sijoiteltu kuvaan? Miksi näin? Kuka elokuvan keskeisistä hahmoista ei ole kuvattuna julisteen keskiöön? (Musta Susi) Miten Musta Susi eroaa muista Susista? Kuka susilauman susista on mukana ”ryhmäkuvassa”? 
Mihin sijoittaisitte ja millaisella ilmeellä/asennolla Musta Susi sopisi elokuvan henkilöhahmojen ”ryhmäkuvaan”? 
Mihin vuodenaikaan elokuvan tapahtumat sijoittuivat? Entä mikä vuorokauden aika kuvassa on? Mistä sen voi päätellä? Miten talvi ja pimeys liittyvät tai vaikuttavat tarinaan? Miten elokuvan tarina muuttuisi, jos se sijoittuisi kesään? 
 
b. Piirtäkää ja kirjoittakaa elokuvajulisteen henkilöhahmoille puhe- ja ajatuskuplia. Millaisia haaveita tai pelkoja heillä voisi olla? Mitä he voisivat ajatella toisistaan tai tavoitteistaan? 
 
c. Suunnitelkaa ja toteuttakaa elokuvalle uusi elokuvajuliste. Elokuvajulisteen tehtävänä on herättää katsojan kiinnostus sekä antaa katsojalle keskeisiä tietoja elokuvasta. Tehkää juliste A3-kokoon käyttäen sekatekniikkaa yhdistäen piirtämistä ja maalaamista tai A4-kokoon tietokoneen piirrosohjelmia 
käyttäen. 
 
d. Keskustelkaa yhdessä, miksi elokuvista tuotetaan elokuvajulisteita. Mikä tehtävä niillä on? Keskustelkaa, missä muualla olette nähneet jotain Niko-elokuvaan liittyvää, esim. elokuvaan pohjautuvaa oheismateriaalia. Pohtikaa, millä muulla tavoin elokuvaa voidaan mainostaa tai markkinoida. Miksi 
elokuvia pitää markkinoida? (Esim: elokuvat ovat kalliita hankkeita ja lipputuloilla ym. katetaan tuotantokuluja)