keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Keskustelkaa millaisista perheistä elokuva kertoi? Millä tavoin perheet olivat erilaisia keskenään? Keitä perheisiin kuului? Miten ne eroavat teidän perheistänne?

2. Selvittäkää mitä tarkoitetaan elokuvassa esiintyneillä käsitteillä: adoptio, Prometheus-leiri ja kasvissyönti.

Adoption lähtökohtana on antaa koti ja vanhemmat niitä tarvitsevalle lapselle. Tarkoituksena on luoda ja vahvistaa ottovanhempien ja lapsen välille perhesuhde. (Lähde: Lastensuojelun keskusliitto)

Prometheus-leirit ovat elämänkatsomuksiin sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Elämänkatsomus muodostuu yksilön maailmankuvasta ja minäkuvasta. Se kertoo miten ihminen suhtautuu ympäröivään maailmaan ja itseensä. Maailma ei ole samanlainen kaikille. Ihminen itse päättää mitä asioita ympäristöstä havaitsee ja miten niistä ajattelee. Elämänkatsomusta säätelevät yksilön ulkopuoliset vaikuttajat, kuten ideologiat, uskonnolliset käsitykset. Prometheus-leirien keskusteluaiheita ovat mm. päihteet, syrjintä, erilaisuus, tulevaisuus, yhteiskunta, ympäristö ja ihmissuhteet. (Lähde: Wikipedia, www.protu.fi)

Kasvissyönti 1960-luvulta lähtien teollisissa maissa on ollut kasvisruokaliikkeen toinen aalto, jonka taustalla ovat paitsi terveyskysymykset myös ympäristön suojeluun, eläinten oikeuksiin ja filosofisiin pohdintoihin liittyvät perustelut. Jo Antiikin ajalta tunnetaan oppineeseen eliittiin kuuluneita yksilöitä tai ryhmiä, jotka olivat kasvissyöjiä moraalisista tai filosofisista syistä, esim. Pythagoras (n. 570 – 500 eKr.) oli vegetaristi. (Lähde: www.vegaaniliitto.fi)

3. Onnin luokkaan tulee uusi poika, joka vaikuttaa erilaiselta. Millä tavoin? Mitä toisiaan yhdistäviä asioita Onni ja Miro löytävät toisistaan leirikoulun aikana? Pohtikaa millaista on tulla uutena oppilaana luokkaan.

4. Pohtikaa yhdessä elokuvan opettajia. Millä tavoin he olivat keskenään erilaisia? Esimerkiksi miten eri opettajat suhtautuivat lapsiin, entä omaan työhönsä?