keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Murrosiässä lasten kehittymistahti on hyvin yksilöllinen. Hormonaaliset muutokset vaikuttavat kasvuun, käyttäytymiseen ja sukupuolielinten kehittymiseen. Muutokset tyttöjen vartalossa alkavat yleensä näkyä n. 10–11- ja pojilla 11–12-vuotiaina.

1. Miten Onnin luokan oppilaat käsittelivät elokuvassa murrosikää? Keskustelkaa, miten luokan eri oppilaat suhtautuivat asiaan. Mistä erilaiset suhtautumistavat voisivat johtua?

2.
a)
Jakaantukaa 3-4 hengen ryhmiin. Ryhmät saavat noin 10 minuuttia aikaa keskustella ja kirjoittaa kysymyksiä ja olettamuksiaan murrosiästä.
b) Keskustelkaa yhteisesti ryhmien kirjoittamista asioista. Etsikää tietoa myös kirjoista ja internetistä ja tehkää yhteiset muistiinpanot aiheesta.