keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
“Jos luokassa on voimakas yhteishenki, niin toveruus- ja johtajuusvalinnat hajautuvat monien oppilaiden osalle, eikä syrjäytyneitä oppilaita esiinny juuri lainkaan. Oppilaat arvostavat sekä itseään että muita. Tällaisessa ilmapiirissä oppilaat tuntevat voivansa vaikuttaa luokan yhteisiin asioihin.

Opettaja voi vaikuttaa oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen ulkoisin järjestelyin ja pedagogisin ratkaisuin. Erilaiset onnistumisen kokemukset tukevat itsetuntoa. Itsetunnoltaan vahva oppilas kokee kuuluvansa johonkin ryhmään.

Oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämiseen kuuluu mm. muiden huomioon ottaminen, auttaminen, asettuminen toisen asemaan.

Ryhmän johtamistehtäviä ei kannata aina antaa samoille, usein hyvin pärjääville oppilaille, vaan vastuun kantamista ja yhteisten töiden loppuun saattamista kannattaa kaikkien harjoitella. Luokan istumajärjestystä vaihtelemalla voi myös vaikuttaa luokan ilmapiiriin.

Ryhmätyöskentely hyvän ystävän kanssa lisää motivaatiota ja tuo myös mielihyvää. Kannattaa kuitenkin välillä vaihdella ryhmiä niin, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi.

Parhaiten sosiaalisia taitoja harjoitellaankin vaihtuvissa ryhmissä, jolloin oppilas saa kokemuksia erilaisista oppilaista ja monenlaisista työtavoista. Näin oppilaat oppivat tuntemaan toisiaan ja yhteishenki vahvistuu.”

(Lähde: Aho, Sirkku & Laine, Kaarina: Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Otava, 2002.)

1.Millainen luokan yhteishenki oli elokuvassa? Mitkä asiat heikensivät luokan yhteishenkeä? Keskustelkaa miten opettaja pyrki tietoisesti vaikuttamaan luokan henkeen.
Esim. leirikoulu, luokkalehti, pelit

2. Keskustelua tarinan pohjalta: Opettaja kertoo tarinan, johon liittyy joku ryhmän toimintaan liittyvä ongelma. Hyviä aiheita ovat esim. kiusaaminen tai ryhmän ulkopuolelle jääminen.

Kysymyksiä kiusaamisesta kerrotun tarinan perusteella: Mikä ongelma luokassa oli? Ketä kiusattiin? Miksi kiusattiin, kuka kiusasi? Miksi? Miten voisit vaikuttaa tilanteeseen? Miten asian voisi ratkaista? Onko sinua kiusattu? Voiko kiusaamista olla omassa luokassa? Mitä tarkoittaa erilaisuuden hyväksyminen?

3. Pohtikaa ryhmissä, millainen yhteishenki teidän luokassanne vallitsee. Mistä asioista yhteishenki rakentuu ja miten sitä voi lujittaa? Mitä hyvää omassa luokassa on?

Harjoituksia luokan yhteishengen parantamiseen

Bingo-leikki
Tutustukaa toisiinne bingo-leikin avulla. Oppilaille jaetaan bingopeliruudukko, jossa on 4×4 ruutua. Ruutuihin on valmiiksi kirjoitettu erilaisia ominaisuuksia tai asioita, kuten On perheen vanhin lapsi, Omistaa lemmikkieläimen, Kiipeilee mielellään puissa, Pitää siivoamisesta yms. Oppilaat kiertävät luokassa kyselemässä toisiltaan bingoruudun asioita. Jos toinen vastaa myöntävästi, niin ruutu rastitetaan. Kuka saa ensi pysty-, vaaka- tai vinorivisen neljän ruudun bingon?

Kontaktileikki
Kaikki pomppivat ympäri salia ja yrittävät koskettaa toisiaan. Pomppijat ovat liimapalloja. Kun he saavat kosketettua jotakin toista pomppijaa, takertuvat he yhteen. Pomppimista täytyy jatkaa yhdessä ja yrittää saada lisää muita liimapalloja kiinni. Lopulta koko luokka on yksi suuri liimaklöntti.

Luokan yhteinen projekti
Toteuttakaa joku elokuvan luokan yhteisistä projekteista tai keksikää omia yhteisiä projekteja, kuten leirikoulu tai retki, luokkalehti, ystävyysottelu, yhteinen paita, yökoulu tms. Selvittäkää mitä erityisosaamista luokastanne löytyy.

Yhdessä tekeminen

  • Parit laittavat etusormet vastakkain ja tikun sormien väliin. Taustalla soi rauhallinen musiikki. Parit liikkuvat musiikin tahdissa myötäillen toistensa liikkeitä niin, ettei tikku putoa.
  • Erilaiset viestijuoksukilpailut, joissa kaikkien panosta tarvitaan. Esim. pareittain niin, että parien toiset jalat on sidottu yhteen tai pareittain niin, että pari liikkuu käsikynkässä hyppien samalla yhdessä hyppynarua.
  • Jaetaan luokka neljän oppilaan ryhmiin. Jokainen kirjoittaa etunimensä paperille. Leikataan kirjaimet irti toisistaan. Ryhmät saavat viisi minuuttia aikaa keksiä kirjaimista sanoja. Joukkoon voi lisätä yhden ryhmäläisen sukunimen kirjaimet. Vertailkaa tuloksia. Mikä ryhmä keksi sanoja eniten? Mikä ryhmä keksi pisimmän sanan?