keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Onni pohtii elokuvassa omaa alkuperäänsä. Ihmisten perintötekijät eli geenit sisältävät tekijöitä, joita hän on saanut molemmilta vanhemmiltaan. Jokainen lapsi on muodostunut sekä isältä että äidiltä saamastaan ainutlaatuisesta perintötekijäsekoituksesta.

1. Silmien värin periytyminen
Kukin oppilas ottaa selville omien isovanhempiensa, vanhempiensa ja sisarustensa silmien värin. Piirtäkää paperille ylimmäksi isovanhempienne silmät, seuraavalle riville vanhempienne silmät ja alimmaksi omat ja sisarustenne silmät. Tehkää taulukko myös luokkanne oppilaiden silmien väristä. Mitä väriä on eniten, mikä on harvinaisin väri.

2. Jokainen on ainutlaatuinen
Kerätkää taulukko toisistanne ryhmittäin. Iso paperi jaetaan sarakkeisiin niin, että vasemmalle pystysuoriin sarakkeisiin kirjoitetaan oppilaiden nimiä allekkain. Yläreunaan vaakasuoriin sarakkeisiin merkitään asioita, joita toisesta halutaan tietää, esim. mieliväri, pituus, lempikirja, lempielokuva, kengän numero, yhden hiuksen pituus, etu- ja sukunimen kirjainten lukumäärä. Keksikää lisää kysymyksiä. Kerätkää taulukko täyteen haastattelemalla toisianne. Montako täysin samanlaista oppilasta on luokallanne?

3. Tuokaa kotoa kuva itsestänne vauvana, eskari-ikäisenä ja nyt. Tarkastelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä, mitkä ulkoiset ominaisuudet teissä ovat säilyneet vauvasta näihin päiviin saakka. Mikä on muuttunut? Verratkaa omaa kuvaanne äidin ja isän kuviin. Kumpaa vanhemmista muistutatte ulkonäön, entä luonteenpiirteiden mukaan enemmän?

Huom! Ulkonäköön liittyvät pohdinnat saattavat olla hyvin henkilökohtaisia ja jopa liittyä kokemuksiin syrjinnästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että teeman käsittelyssä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja mahdolliset kokemukset rasismista. Henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä voi pohtia esimerkiksi kirjoitustehtävän muodossa, eikä niitä tarvitse jakaa muulle ryhmälle. (Lähde ja lisätietoa: Supermään-elokuvan oppimateriaali.)