keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

a) Kuunnelkaa elokuvan soundtrackin musiik­kia ja sanoituksia. Millaisia tarinoita yksittäi­set laulut kertovat? Mitä ne kertovat elokuvan eri henkilöistä?

b) Pitäkää tunneraati. Kuunnelkaa katkelmia elokuvan musiikkikappaleista ja näyttäkää lapuille piirretyillä tunnetiloja kuvaavilla kas­vokuvilla, millaisia tunteita musiikki herättää. Keskustelkaa myös, mihin elokuvan tapahtu­maan kyseinen kappale liittyy. Voitte pitää myös levyraadin elokuvan musiikkikappaleista.