keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Sami Kuokkanen / Helsinki-filmi

Till läraren

De kreativa skrivuppgifterna kan t.ex. användas i undervisning i bildkonst och svenska språket och litteratur, t.ex. på lärokurserna Mo03 och Mo06 eller lärokurserna svenska som andra språk och litteratur SV23 och SV26.

 

Tove-filmens scen eller Janssons liv under åren 1944 – 1955 som serie

1. Bekanta dig med Tove Janssons Muminserier på Moomin.com -sidan. Var uppmärksam på detaljerna i serien.

2. Välj en av följande alternativ som innehåll till din serie:

· Välj den scen du bäst kommer ihåg i Tove-filmen, som bildar en serie på fyra rutor och som också har en tydlig dramaturgisk kurva (t.ex. presentation, konfliktupptrappning, fördjupning, upplösning).

· Sammanfatta händelserna i Tove-filmen om konstnären Tove Janssons liv under åren 1944 – 1955 till en lista på högst tio punkter eller använd eventuellt den lista du gjorde på Biopic-sidan i läromaterialet.

3. Planera den dramaturgiska kurvans framskridande i serierutor:

· Vilka bilder eller pratbubblor kommer i vardera ruta?

4. Rita en valfri scen eller en händelse ur ditt eget liv och skilj åt rutorna med något annat än en rak linje.

5. Gör en serie av en valfri scen eller utgå från tio punkters listan du gjorde tidigare i läromaterialet. Du får själv välja vilka redskap och färger du använder dig av.

 

Dikter ur Tove-filmen, Janssons verk eller liv eller liv

En Bild-dikt är en dikt, vars ord är komponerade så att orden bildar en visuell form som liknar ett föremål, djur, människa eller något annat som utseendemässigt påminner om någon sak. Om du t.ex. vill skriva en dikt om Mumintrollet, kan du placera orden så att de ritar en bild av Mumintrollet.

1. Skriv en dikt eller bild-dikt och rita i samband med dikten en bild som kompletterar den eller styr tolkningen.

· Som diktens tema väljer du Mumintrollen eller en enskild Muminkaraktär eller ett av de teman som behandlas i läromaterialet (Tove Jansson, biopic, konstnärskap, sexualitet, kärlek).

· Försök att skapa en igenkännbar referens till filmen eller till en karaktär i filmen.

2. Skriv en dikt som inspirerats av Tove Jansson, bild-dikt eller dikt och rita i samband med dikten en kompletterande bild eller en bild som styr tolkningen.

· Namnge din dikt med en av de nedanstående orden eller namnen eller använd dem i din dikt. Alternativt kan du hitta på ord som inspirerar dig och som också hör ihop med Tove-filmen, Tove Janssons liv eller verk.

Till Tove, till Vivica, till Amos, till Paris, till pappa, till min hyresvärdinna, till din hyresvärd, ateljé, självporträtt, pensel, fresco, förbjuden kärlek, hemlig kärlek, kuliss, partnerskap, friande

· Försök att i dikten skapa en igenkännbar referens till filmen eller till en av karaktärerna.

3. Skriv en dikt inspirerad av Tove Jansson, bild-dikt eller dikt och rita i samband med dikten en bild som kompletterar eller styr tolkningen.

· Namnge din dikt med en av Tove Janssons verk listade nedan.

Bildhuggarens dotter, Sommarboken, Fest i stan, Fest på landet, Vem ska trösta Knyttet?, Kometen kommer, Småtrollen och den stora översvämningen

4. Skriv en dikt till en av filmens still-bilder, som är bifogade i läromaterialet.

5. Skriv en dikt vars innehåll förmedlar det som Tove-filmens trailer lyfte fram.

6. Skriv en dikt där du använder undertexterna i Tove-filmens trailer. Du kan blanda ord och meningar och bilda en vers eller verser av dem.

 

Skriva fanfiktion

1. Bekanta dig först med t.ex. Wikipedias artikel om fanfiktion.

2. Fundera på de Muminhistorier du känner, Mumindalens invånare eller Tove-filmen. Som hjälp kan du t.ex. använda följande frågor eller anteckningar du gjorde i läromaterialets Biopic-uppgift:

· Vad har varit din favorit-Mumin-historia, eller vilka är är dina favoritkaraktärer?

· Vilka invånare i Mumindalen tycker du att har fått allt för lite uppmärksamhet?

· Vilka invånare i Mumindalen skulle du vilja höra mera om?

· Mellan vilka invånare kunde man skapa ytterligare berättelser, och vad skulle de berätta om?

· Hurdana invånare tycker du att fattas i Mumindalen? Vad skulle hen göra och med vem?

· Vad i Tove-filmen berörde eller tilltalade dig mest?

· Vad saknade du i Tove-filmen?

· Vad för tema eller ämne tycker du att man borde ha behandlat mera? Hur kunde man ha gjort detta?

· Vilken scen i Tove-filmen kunde ha varit längre?

· Vilken persons perspektiv, som varit delaktig i Tove Janssons liv borde man ha lyft fram mera i Tove-filmen?

3. Skriv fanfiktion, som t.ex. representerar någon av följande ideér:

· Drömmarnas Mumin historia

· Detta berättade eller erkände inte Muminpappan

· Den verkliga Mårran i Mumindalen

· Mumindalens invånare X och X sätter fart på tillvaron

· Detta lämnade konstnären i bordslådan

· Ett dolt ställe på Mumindalens kartta

· Den hemliga våningen i Muminhuset

· Muminmammans nya recept har överraskande följder

· Om Tove är Tofslan och Vivica är Vifslan och Tuulikki Too-ticki, får jag då presentera en ny invånare eller gäst i Mumindalen… (skriv dig själv eller någon av dina vänner med i berättelsen och hitta på ett namn, som liknar det sätt Tove hade då hon hittade på namn till sina karaktärer).

· Hände före öppningsscenen i Tove-filmen

· Fortsättning på Tove-filmen

· Tillägg till Tove-filmen (borttagna scener)

· Tove Janssons liv med andra ögon