keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: voimaantua vastustamaan koulukiusaamista

”Koulukiusaaminen tai kouluväkivalta näkyy hirmuisen monen asiakkaan taustalla ja heikentää resilienssiä, eli on vaikeampi myöhemmin pärjätä vaikeissa kohdissa kun on taustalla tällainen vaikea kokemus, jota ei mahdollisesti ole vielä millään lailla käsitelty.”
Outi Ruishalme, SOS-kriisikeskuksen johtaja, Mielenterveysseura.

Kiusaaminen on pahan mielen aiheuttamista toiselle tahallisesti, toistuvasti ja alistavasti. Kiusaamisessa on usein kysymys valtasuhteista ryhmässä. Kiusaaminen aiheuttaa uhrille henkisiä haavoja, joista toipuminen voi olla hyvinkin pitkä ja vaikea prosessi.

  • Laurin kouluyhteisön nuoret ja aikuiset eivät estäneet kiusaamista. Mitä jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee tehdä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi? Laatikaa pienryhmissä näistä keinoista listat, jotka jätetään esille koulun seinälle.
     
  • Asetutaan seisomaan oman mielipiteen mukaisesti koko tilan poikki kulkevalle samaa mieltä – eri mieltä -jatkumolle. Henkilö asettuu ihan toiseen ääripäähän, jos hän on ohjaajan väittämän kanssa täysin samaa mieltä, toiseen ääripäähän, jos hän on täysin eri mieltä, tai johonkin ääripäiden välille oman mielipiteensä mukaisesti. Väittämistä keskustellaan ensin lähellä olevien kanssa ja sitten yhteisesti ohjaajan johdolla. Väittämät: Laurin kouluyhteisö olisi voinut estää kiusaamisen.
    Laurin kiusaajat halusivat kiusaamisellaan pönkittää omaa asemaansa ryhmässä.
    Opettajat eivät kiusaa.
    Koulukiusaaminen on rikos.

Lisätietoa

Kirjallisuutta kiusaamisesta

Tietoa nettikiusaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla.

Englanninkielistä lisätietoa ja materiaalia brittiläisen Anti Bullying Alliancen kotisivuilla