keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: oivaltaa, että jokaisella on omia keinoja selviytyä vaikeista elämäntilanteista ja näitä keinoja voi harjoitella ja vahvistaa.

1. Pienryhmä- tai parikeskustelu. Millaisia selviytymisen keinoja Laurilla oli?

Ohjaajalle: Lauria auttoivat muutama ihmissuhde, keskustelut psykologin kanssa, ryhmään pääseminen joukkueurheilun kautta sekä koulutyöhön keskittyminen ja siinä pärjääminen. Vaikeiden hetkien tullen Lauri käytti myös yliälyllistämistä eli tunteiden kieltämistä sekä dissosiaatiota, jossa hänen kehonsa irtaantui kiusaamisen aiheuttamasta kivusta ja hän keskittyi päänsisäiseen rummutukseen.

2. Selviytymisen keinot voidaan jakaa kuuteen osaan. Useimmat ihmiset hyödyntävät useita selviytymisen keinoja ja itselle uusissakin keinoissa voi kehittyä. Tarkastelkaa pareittain tai pienryhmissä Selviytyjän purjeet -kuvaa ja pohtikaa, millaisia selviytymisen keinoja päähenkilöllä oli. Millaisista keinoista hänelle olisi ollut hyötyä?

3. Yksilötyöskentely: Tutustu MIELI ry:n materiaaleihin Millainen selviytyjä olen. Millaisia selviytymisen keinoja sinulla on?

Ohjaajalle: Tehtävän voi antaa myös kotitehtäväksi.

4. Käsitteenmäärittelytehtävä lukiolaisille: Ota selvää seuraavista käsitteistä ja selitä ne Laurin tarinaa apuna käyttäen: kriisi, trauma, dissosiaatio, dehumanisaatio ja valkoinen raivo (elokuvan Laurin mukaan).

Lisätietoja: