keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: oivaltaa, että jokaisella on omia keinoja selviytyä vaikeista elämäntilanteista ja näitä keinoja voi harjoitella ja vahvistaa.

 • Pienryhmä- tai parikeskustelu: Millaisia selviytymisen keinoja Laurilla oli?

  Ohjaajalle: Lauria auttoivat muutama ihmissuhde, keskustelut psykologin kanssa, ryhmään pääseminen joukkueurheilun kautta sekä koulutyöhön keskittyminen ja siinä pärjääminen. Vaikeiden hetkien tullen Lauri käytti myös yliälyllistämistä eli tunteiden kieltämistä sekä dissosiaatiota, jossa hänen kehonsa irtaantui kiusaamisen aiheuttamasta kivusta ja hän keskittyi päänsisäiseen rummutukseen.
   

 • Selviytymisen keinot voidaan jakaa kuuteen osaan. Useimmat ihmiset hyödyntävät useita selviytymisen keinoja ja itselle uusissakin keinoissa voi kehittyä. Tarkastelkaa pareittain tai pienryhmissä Selviytyjän purjeet -kuvaa ja pohtikaa, millaisia selviytymisen keinoja päähenkilöllä oli. Millaisista keinoista hänelle olisi ollut hyötyä?

 • Yksilötyöskentely: Tee testi siitä, millaisia selviytymisen keinoja sinulla on?

  Ohjaajalle: Tehtävän suorittaminen vaatii nettiyhteyttä ja kullekin osallistujalle omaa tablettia, tietokonetta tai älypuhelinta. Tehtävän voi antaa myös kotitehtäväksi.
   

 • Käsitteenmäärittelytehtävä lukiolaisille: Ota selvää seuraavista käsitteistä ja selitä ne Laurin tarinaa apuna käyttäen: kriisi, trauma, dissosiaatio, dehumanisaatio ja valkoinen raivo (elokuvan Laurin mukaan).

Lisätietoja:

 • Nuorten mielenterveystalo: tietoa, neuvoja ja apua mielenterveyteen liittyvissä huolissa.
   
 • Toivo – kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille auttaa nuorta käsittelemään vaikeaa elämäntilannetta ja selviytymään siitä.
   
 • Mielenterveyden edistämisen koulutukset ja aineistot: Suomen Mielenterveysseura
   
 • Koulukiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Lisätietoa ja chat-mahdollisuus nuorille rikoksen uhreille, heidän ystävilleen ja nuorten parissa toimiville: Rikosuhripäivystys