keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: ymmärtää läheisten ihmissuhteiden merkitys hyvinvoinnille

Ihminen voi olla emotionaalisesti tai sosiaalisesti yksinäinen. Sosiaalinen yksinäisyys on sitä, ettei kuulu mihinkään ryhmään tai kokee kuuluvansa vain huonosti muiden joukkoon. Sosiaalisen verkoston puute aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta ja altistaa masennukselle. Emotionaalisesti yksinäinen voi olla ainakin näennäisesti osa ryhmää, mutta silti hän kokee, ettei hänellä ole yhtään niin läheistä ihmistä, jolle voisi puhua ajatuksistaan ja tunteistaan.

 • Kuvailkaa pienryhmissä, millaista oli Laurin kokema yksinäisyys.
   
 • Mitä tarkoitetaan käsitteellä turvaverkko? Keskustelkaa Turvaverkko-kuvaa apuna käyttäen pienryhmissä siitä, keitä Laurin turvaverkkoon elokuvan mukaan kuului ja missä kohdissa Laurin turvaverkossa oli aukkoja.
   


 

 • Ohjaajalle: Lauri koki merkityksellisiksi muun muassa muutamat itseään vanhemmat ystävät, psykologin sekä urheilujoukkueen ja valmentajan.
   
 • Yksilötyöskentely: Tarkastele omaa turvaverkkoasi. Ympyröi Turvaverkko-kuvasta vihreällä henkilöt, jotka jo kuuluvat turvaverkkoosi ja punaisella ne, jotka eivät kuulu elämänpiiriisi. Ympyröi keltaisella henkilöt, jotka voisivat kuulua turvaverkkoosi. Käydään yhdessä läpi, ketkä kuuluvat oman oppilaitoksenne oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja miten heihin saa yhteyden.

  Ohjaajalle: Tätä työskentelyä varten ohjaajan tulee tulostaa kaikille osallistujille omat turvaverkko-kuvat ja ottaa etukäteen selvää oman oppilaitoksen oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöistä ja heidän saavutettavuudestaan
   

 • Avun hakeminen ei ole häpeä. Laurikin rohkaistui hakemaan apua ja koki sen olevan hänelle hyödyksi. Tutkikaa listan avulla, mistä nuori voi omalla alueellaan saada apua huoliinsa ja ongelmiinsa.