keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan henkilöhahmot

a. Kuka tai ketkä tarinan henkilöhahmoista ovat päähenkilöitä? Ketkä sivuhenkilöitä? MIten luonnehtisitte sivuhenkilöiden merkitystä tarinan juonen kannalta? Entä sen kannalta, millainen kuva teille muodostuu päähenkilöstä?

  • Henkilöhahmojen väliset suhteet – piirtäkää sosiogrammi, jossa kaksi vierekkäistä viivaa kuvaa sukulaisuussuhdetta. Katkoviiva kuvaa huonoja välejä ja ehjä viiva hyviä tai neutraaleja välejä.
  • Hugo löytää elokuvassa varhaista elokuvaa tutkineen René Tabardin, joka elää siinä uskossa, että Méliès on kadonnut ensimmäisen maailmansodan tiimellyksessä. Tabardin nimi on myös elokuvahistoriallinen viittaus, sillä samanniminen henkilö seikkailee Jean Vigon elokuvassa Nolla käytöksessä (Zéro de conduite, 1933). Tabardin rooli saattaa perustua legendaarisen ranskalaisen elokuvahistorioitsijan ja -arkistoijan Henri Langlois'n hahmoon.

b. Millaisia ovat elokuvan lapset? Miten kuvailisitte päähenkilön maailmaa? Miltä elämä ja elokuvan tapahtumat näyttävät hänen silmin? Mitkä elokuvan kohtauksista ovat mielestänne erityisen hyviä esimerkkejä hänen näkökulmastaan?

Elokuvan keskeiset henkilöhahmot, Hugo ja Isabelle, olivat molemmat orpoja. Millä tavoin he ovat orpoja? Hugon vanhemmat ovat kuolleet ja hän on yksin ja heitteillä. Isabellen vanhemmat ovat myös kuolleet, mutta hän asuu kummivanhempiensa kanssa.

  • Tiedättekö muita elokuvien ja kirjojen päähenkilöitä, jotka olisivat orpoja? Muistuttaako heidän orpolapsen elämänsä enemmän Hugon vai Isabellen elämää?

c. Millaisia ovat elokuvan aikuiset? Keitä aikuisia muistatte elokuvasta? Miten kuvailisitte heitä? Kuka heistä on mielestänne kiinnostavin henkilöhahmo? (Hugon isä, Hugon eno, asemanvartija, kukkakaupan nainen, lelukauppias, mama Jeanne, kahvilan asiakkaat koirineen, kirjakauppias…)

  • Tarina kuvaa kauniisti erilaisia kahden ihmisen välisiä kohtaamisia. Kohtaamisista välittyy rakkauden kaipuu ja tärkeys sekä sen merkitys ihmiselle. Tutkikaa aihetta ilmaisuharjoituksin, pantomiimina ja still-kuvina tai kirjoittaen.

– Kertokaa kahden yksinäisen kohtaamisesta.

– Kurkistus avaimenreiästä. Kertokaa, millaisen tarinan tai salaisuuden näette.

– Kirjoittakaa itse valitsemanne kohtauksen tulkinta Hugo-elokuvasta tai Hugo Cabret -kirjasta.

d. Pohtikaa, mitä seuraavat Mélièsin sanat tarkoittavat:

Elokuvilla on kyky vangita unelmia.

Unelmien mahti: jos ne ovat tarpeeksi isoja, mikä tahansa on mahdollista.

Elämä on opettanut, että onnellisia loppuja on vain elokuvissa.

e. Kirjoittakaa elokuvasta kuutiointitekniikkaa soveltamalla. Sen idea on, että kirjoitetaan tekstiä kuudesta eri näkökulmasta; jokaisesta noin kolmen minuutin ajan. Kirjoittakaa ja perustelkaa näkökulmanne. Kirjoittamisen näkökulmia voivat olla esimerkiksi:

Kuvailu – kuvaillaan elokuvan tapahtumia, tapahtumapaikkoja tai henkilöitä.

Vertailu – vertaillaan elokuvaa muihin nähtyihin elokuviin tai vertaillaan Hugo-elokuvaa ja Brian Selznickin Hugo Cabret -kirjaa keskenään.

Yhdistely – keksitään elokuvassa yhtäläisyyksiä muiden elokuvien kanssatTai etsitään keskeisiä yhtäläisyyksiä Hugon elokuvakerronnan ja Hugo Cabret-kirjan ilmaisutapojen välillä.

Arvostelu – yritetään kaivaa kaikki huonot puolet elokuvasta tai vaihtoehtoisesti hehkutetaan elokuvaa ylitsevuotavasti.

Muutos – etsitään kohtia, joissa olisi halunnut muuttaa juonen kulkua.

Loppu – keksitään toisenlainen loppu elokuvalle.