keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Toivo, seikkailu, rohkeus ja kohtalo

Isabelle: Voimme joutua vaikeuksiin! Hugo: Siitä seikkailun tunnistaa.

a. Katsokaa elokuvan traileri, jossa mainitaan sanat toivo, seikkailu, rohkeus ja kohtalo. Mitä sanat merkitsevät teille? Pohtikaa, miten nämä sanat liittyvät elokuvan tarinaan?

  • Liitteessä 1 on sanoihin toivo, rohkeus ja kohtalo poimittu muutamia niihin liittyviä mietelauseita. Voitte monistaa liitteen lauseet yhdessä luettavaksi ja tutkittavaksi. Pohtikaa ja kirjoittakaa, mitä näillä mietelauseilla tarkoitetaan. Mitkä niistä liittyvät mielestänne hyvin Hugon tarinaan?

bSeikkailua ei ole. Se elää vain

sitä tavoittelevan ihmisen mielessä,

ja niin pian kuin hänen sormensa

hipaisevat sitä, se katoaa,

ilmestyäkseen jälleen kaukaisuudessa,

toisessa muodossa, mielikuvituksemme rajoilla.

(Pierre MacOrlan)

  • Keksikää yhdessä seikkailutarina 4-5 hengen ryhmässä niin, että kaikki saavat oman paperin ja aloittavat kertomuksen. Kukin kirjoittaa esim. viisi riviä tai viiden minuutin ajan. Paperit laitetaan kiertämään niin, että seuraava näkee vain viimeisen lauseen tai rivin. Näin jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet kirjoittaa. Luetaan yhteinen tarina. Tarinaa voi jatkaa yhdessä tai niin, että kukin jatkaa omaa tarinaansa.

 c. Elokuvan sisällön voi rajata ns. pääväittämällä eli premissillä yhdeksi lauseeksi tai virkkeeksi. Premissin synonyymeja ovat päälause, kuningasajatus, pääidea ja pääsanoma.

  • Mikä on mielestänne elokuvan keskeinen sisältö? Muodostakaa sen pohjalta premissi Hugo-elokuvalle.