keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Kaikkia oppiaineita velvoittava laaja-alainen osaamisen ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” kokonaisuus on rakennettu kattavasti kuluttaja- ja talousosaamisen näkökulmasta. Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun.  Oppilaiden kulutustottumuksista keskustellaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja opitaan tarkastelemaan mainosviestintää ja median vaikutuksia sekä pohditaan oman rahankäytön suunnittelua.  Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa.

Mainonta arjessa

 • Mitä mainonnan keinoja elokuvassa näkyi?
 • Pohdi miksi ne tehosivat/eivät tehonneet eri henkilöihin elokuvassa?
 • Aimo oli nähnyt mainoksen rautajaloista ja –käsistä. Miten mainonnalla vaikutetaan ostovalintoihimme? Tutkikaa mainoksia, ja pohtikaa mille kohderyhmälle mainos on suunniteltu (esimerkiksi ikä, paikkakunta, mielenkiinnon kohteet, harrastukset jne.).
 • Millainen on hyvän tavan mukainen mainos? Piirtäkää mainos rautakäsistä- ja jaloista, joissa kohderyhmänä on Aimo. Muistakaa mainonnan hyvät tavat!
 • Milloin mainonta on harhaanjohtavaa?

Kaupantekoa

 • Aimo ja Milla vuokrasivat yhteisen asunnon. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia asunnon vuokraajalla on? (esim. Vuokran maksaminen ajallaan, sopimuksen sitovuus)
 • Mitä Aimon ja Millan väliselle luottamukselle tapahtui? Mitä Aimon olisi pitänyt tehdä toisin, jotta luottamus olisi säilynyt?
 • Mitä rautajalkojen myyjän olisi pitänyt kertoa välineitä myydessään?
 • Mistä Aimon olisi pitänyt ottaa selvää ennen kauppaa?
 • Miten suullinen sopimus eroaa kirjallisesta sopimuksesta?
 • Mistä Aimo olisi voinut saada apua kohtuuttomaan kauppasopimukseen hankittuaan rautaa?
 • Miten Millan ja Aimon vuokrasopimus syntyi?
 • Miten asunnon kunto vaikuttaa vuokran hintaan, pohdi mitä merkitystä on omilla asumistavoilla?
 • Miten Aimon taloudelliselle tilanteelle olisi mielitekojen jälkeen tapahtunut, jos Milla ei olisi auttanut häntä? (Velkaantuminen, maksuhäiriömerkintä, taloudellinen ahdinko)

Taloustaitoja

 • Mitä arjen hallintataitoja Milla elokuvassa käytti? (säästäminen, oman talouden harkinta, oman rahan käyttö, taloudellinen ennakointi, työssäkäynti)
 • Mistä Aimon velkaantuminen johtui? (Mieliteot ja mainonnan vaikutus, sosiaalinen paine)
 • Miten Aimon velkaantumisen olisi voinut estää? Listatkaa erilaisia maksuvaihtoehtoja ja pohtikaa niiden hyviä ja huonoja puolia (Suunnitella maksuaikataulun omien resurssien puitteissa, säästää rahaa ja ostaa vasta sitten, pikavippi, laina pankista tai kaverilta jne).
 • Mistä Aimo olisi voinut saada apua taloudelliseen tilanteeseensa? (Talous- ja velkaneuvoja)
 • Mitä Aimon ja Millan asunnolle tapahtui eron myötä? Voiko vuokrasopimuksen purkaa eron takia?

Arvot ja asenteet arjen tekojen takana

 • Pohdi millaisia arvoja ja ajatuksia Millalla ja Aimolla oli yhteistä tulevaisuutta suunnitellessaan? (Oman asunnon hankinta, kodin sisustaminen, työnteko)
 • Mitä Millan elämälle ja arjen hallinnalle tapahtui eron myötä? (muutto takaisin kotiin, työpaikan menetys, alkoholin juonti)
 • Pohdi oliko myyjän etiikka oliko huijari, asiantuntematon vai ahne?
 • Mikä tekee myyjästä luotettavan?
 • Miten luottamus liittyy sopimukseen? (velvoite, osoittaa toisen kunnioittamista)