keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” liittyy monelta osin kuluttajataitojen ja osaamisen harjoitteluun. Kokonaisuuden avulla oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Kysymykset kokonaisuudesta:

  • Miten ympäristö ja ystävät vaikuttivat Aimon valintoihin ja tekoihin?
  • Millainen palautusoikeus Aimon hankkimilla rautajaloilla ja –käsillä oli?
  • Miksi Aimon olisi kannattanut pyytää kuittia ostoksistaan? (Palautusoikeus, laillinen kauppa, kuluttajan oikeudet ja vastuut)
  • Kuinka kestävä ratkaisu tulevaisuuden kannalta Aimon päätös rautakäsistä ja –jaloista oli?
  • Miten Milla olisi voinut auttaa omia vanhempiaan?
  • Miten Milla olisi voinut auttaa itseään omassa tilanteessaan asuessaan kotona?