keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Työelämä ja yrittäjyys

Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa ”Työelämätaidot ja yrittäjyys” harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Kokonaisuudessa oppilaat harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Kuluttajataitojen ja –osaamisen näkökulmasta kokonaisuudessa merkittävää on, että oppilaat oppivat työn haun merkityksen oman talouden hallinnan kannalta, ymmärtävät erilaisten sopimusten merkityksen sekä työntekijän oikeudet ja vastuut.

Kysymykset kokonaisuudesta:

  • Pohdi yrittäjän etiikkaa ja vastuuta.
  • Arvioi millainen Aimo oli työnantajana.
  • Pohdi taloudellisesti vastuullista käytöstä työntekijänä.
  • Mitä sopimuksia Millan ja Aimon elämäntilanteeseen liittyi? ( Työsopimukset, vuokrasopimukset) Harjoitelkaa erilaisten sopimusten tekoa.
  • Milla joutui työttömäksi eron myötä. Etsikää verkosta erilaisia työnhakusivustoja ja harjoitelkaa niiden käyttöä. Tee lista kiinnostavista työpaikoista.
  • Miten työnhakukirje tehdään? Etsikää verkosta mielenkiintoinen työhönhakuilmoitus ja kuvitelkaa hakevanne työtä. Harjoitelkaa hakukirjeen tekoa.
  • Mikä työnhaussa on haasteellista? Listatkaa asiat taululle ja keskustelkaa niistä yhteisesti luokassa. Yrittäkää löytää ratkaisut haasteellisiin ja vaikeaksi koettaviin asioihin.
  • Mitä eri työsopimustyyppejä on olemassa? (määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva, vakinainen jne). Millaisia työsopimuksia olette tehneet? Keskustele parin kanssa.
  • Mitä oikeuksia ja vastuita työntekijällä on? Mitä velvoitteita ja ehtoja niihin liittyy?
  • Miksi tarjoilija nainen hoki jatkuvasti ottavansa liittoon yhteyttä? Mitä liittoon kuuluminen tarkoittaa?