keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Toisten huomioiminen arjessa
Toisen huomioiminen arjessa on keskeistä yhdessä olemisessa ja vuorovaikutuksessa. Toisen huomioon ottaminen koostuu pienistä teoista

 • Keskustelkaa yhdessä pienemmissä ryhmissä, miten kanssaihmisiä kuuluu puhutella esimerkiksi puhelimessa, kaupassa tai koulussa.
   
 • Millaisia ajatuksia Millalle syntyi, kun hänen ystävänsä mollasi Aimoa? Keskustelkaa yhdessä, miten tulee toimia, jos omaa ystävää mollataan.
   
 • Saako ystävän seurustelukumppania arvostella? Keskustelkaa yhdessä, mikä oikeuttaisi vai oikeuttaako mikään arvostelemaan toista ihmistä. Mistä asioista voisi arvostella ja mikä ei ole sopivaa toisen arvostelua?
   
 • Keskustelkaa, mikä on rakentavaa riitelyä. Miten toista ihmistä tulee kohdella riidan aikana tai eron jälkeen?
   
 • Laatikaa yhdessä luokan seinälle tai käytävälle koulun yhteiset ohjeet aiheesta ”Käyttäytymisen 10 kätevää toimintaohjetta meidän koulussa.”
   
 • Pohtikaa oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa. Pohtikaa kokemuksia osana itse- ja vertaisarviointia.


Arjen taidot Pienillä sanoilla ja teoilla on merkitystä

 • Kiitos, anteeksi ja näkemiin. Miten näitä sanoja olisi voinut hyödyntää elokuvan ongelmatilanteissa paremmin? Keskustelkaa elokuvan eri tilanteista ja tunnetiloista tai kirjoittakaa tarinoita, joissa näillä kolmella sanalla olisi voinut muuttaa tapahtumia ja tunnetiloja.
  Harjoitelkaa näiden sanojen käyttöä omassa ryhmässänne ja koulun erilaisissa tilanteissa.
   
 • Ensivaikutelman voi antaa vain kerran. Millaisia käytöstapoja työelämässä tarvitsee? Kirjatkaa yhteisenä koontina, mitkä ovat käytöksen kymmenen tärkeintä toimintaohjetta joilla selviää arkielämässä (esim. silmiin katsominen, kättely, niiaus, tervehtiminen).
   
 • Miten Aimon kahvilan asiakaspalvelu mielestäsi sujui? Miten asiakaspalvelua voisi parantaa?
   
 • Miten asioit kaupassa tai kahvilassa hyvien tapojen mukaisesti? Harjoitelkaa draaman keinoin erilaisia asiakaspalvelutilanteita.
   
 • Kuvailkaa erilaisia kotitalouden palveluita ja asiakaskohtaamisia. Pohtikaa niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

 

Teknologiaosaaminen – Tieto- ja viestintäteknologia on osa arkipäivää niin hyvässä kuin pahassa

 • Tieto- ja viestintäteknologia oli keskeinen osa arkea Aimon ja Millan elämässä. Mitä hyötyä siitä oli arjessa?
   
 • Miten tieto- ja viestintäteknologiaa kuuluu käyttää arjessa hyvien tapojen mukaisesti? Keskustelkaa ryhmässä puhelimen käytöstä seurueessa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.
   
 • Tieto- ja viestintäteknologia on aina läsnä arjessa, Aimollakin. Mitä haittaa teknologiasta Aimolle oli (esimerkiksi unohti Millan huomioimisen, riippuvuus vs. tarpeellisuus,…)?
   
 • Pohtikaa yhdessä, miten tieto- ja viestintäteknologia näkyy omassa arjessa ja yhdessä olemisessa. Pärjäisikö arkielämässä ilman teknologiaa (esimerkiksi laskujen maksu, yhteydenpito,…)?

 

Ihmisten erilaisuus on rikkaus – Olemme kaikki hyvällä tavalla omanlaisiamme

 • Miten ihmisten erilaisuus näkyi elokuvassa? Miten elokuvan henkilöt suhtautuivat ihmisten erilaisuuteen (homoseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus, supernainen)?
   
 • Millaisia tunnetiloja erilaisuus saa aikaan? Miten erilaiset tunnetilat vaikuttavat käyttäytymiseen?
   
 • Miten koulussanne suhtaudutaan ihmisten moninaisuuteen? Keskustelkaa yhdessä erilaisista perhetyypeistä, sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolirooleista.
   
 • Miten tunnistetaan erilaisten yhteisöjen arjen rakentumista? Miten voitaisiin tutustua hyviä tapoja noudattaen kulttuurisesti monimuotoisiin toimintaympäristöihin? Mitä voidaan oppia erilaisten yhteisöjen perinteistä?
   
 • Miten toimitaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa, joissa kohdataan erilaisuutta? Pohtikaa yhdessä kunkin oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön tunnetiloihin ja toimintaan.

 

Oppimateriaalin tapakasvatusosuuden on laatinut Opetushallitus.